Zoek op

DNA

het DNA zelfst.naamw.Uitspraak:   [deɛn'a] <deoxyribonucleic acid> scheikundige stof die in elke cel van een organisme voorkomt en waarin alle erfelijke eigenschappen vastliggen Voorbeeld:   `Het DNA van ieder mens is uniek.` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/DNA

DNA

De chemische substantie waaruit de genen bestaan en die de informatie bevat die nodig is om het lichaam te laten functioneren.
Gevonden op http://erfocentrum.nl/pdf/zena/Verklarende%20woordenlijst%20genetica.pdf

DNA

Desoxyribo-Nucleic-Acid. Chemische gezien twee in elkaar gespiraliseerde moleculen waarvan de ruggegraad gevormd wordt door een keten van gepolimeriseerde desoxyribosefosfaatesters. Hieraan zijn vier typen stikstofbasen gebonden (adenine, cytosine, guanine en thymine) op een, voor ieder individu, unieke wijze. Aldus ontstaan moleculen met de mogeli...
Gevonden op http://members.ziggo.nl/e.de.ruiter/ABC1.html

DNA

• [initiaalwoord] , [afkorting] de afkorting voor "desoxyribo nucleic acid" (desoxyribonucleïnezuur), een hoogmoleculaire verbinding als basis van de genen en chromosomen. • [afkorting] de afkorting voor "De Nationale Assemblée", het parlement van Suriname.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/DNA

DNA

(Desoxyribo Nucleic Acid) Drager van erfelijke informatie van een organisme.
Gevonden op http://www.allesoverhetgebit.nl/moeilijke-woordenlijst?page=3

DNA

onderdeel van de chromosomen waarmee het erfelijk materiaal van de mens ligt opgeslagen
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/d.html

DNA

hoofdbestanddeel van de chromosomen
Jaar van herkomst: 1968 (KWT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

DNA

Een Engelse afkorting voor wat bij ons desoxyribonucleïnezuur of DNZ heet. In de kern van alle cellen in het lichaam is het genetisch materiaal opgeslagen. Dit zijn spiraalvormig gewonden DNA strengen. Zij vormen zo de complexe chromosomen die de genen bevatten. Men schat dat het menselijk lichaam ongeveer 50.000 genen bevat! De oude benaming voor...
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

DNA

Desoxyribonucleïnezuur, een keten (molecuul) opgebouwd uit nucleotiden, die bestaan uit een suiker (desoxyribose) een stikstofbase en een fosfaatgroep. Oefenvragen DNA van
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

DNA

lang molecuul dat uit twee ketens bestaat en opgerold in de celkern ligt. Een dubbel molecuul wordt dan een chromosoom genoemd. Het is een soort wenteltrap met als treden de basenparen A-T en G-C. Enkele honderden van deze basenparen zijn samen een gen die een code vormen voor het maken van een eiwit die weer een functie heeft in de cel. Het aantal...
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

DNA

Desoxyribonucleïnezuur, d.i. in de chemie een dubbele spiraal van hoofdzakelijk nucleïnezuren die de chemische codering bevatten van onze erfelijke eigenschappen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10464

DNA

DNA (desoxyribonucleïnezuur) is de grote verzamelstructuur van genetische informatie in de cel. Een DNA-molecuul bestaat uit twee strengen die in de vorm van een dubbele helix verbonden zijn door zwakke basenparen van nucleotiden. Elke DNA-streng bestaat uit nucleotide-eenheden die elk één van vier basen bevatten: adenine (A), guanine (G), cytos...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10468

DNA

Een (reuzen)molecuul uit de kern van een cel dat de genetische informatie van het organisme bevat. Het DNA bevat de code voor de aanmaak van eiwitten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10671

DNA

DNA (de(s)oxyribosenucleïnezuur) is een stof die essentieel is voor het leven. DNA is opgebouwd uit twee strengen. Elke streng bestaat uit desoxyribose-ringen die door fosfaatgroepen aan elkaar gekoppeld zijn. Aan een desoxyribosering is een nucleïnebase (een ringvormige stikstofverbinding) gebonden. Men geeft deze stikstofbasen voor het gemak me...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10698

DNA

GENETICA > CHROMOSOMEN - in de moleculen van deze stof ligt de erfelijke informatie vastgelegd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10725

DNA

Engelse term voor Deoxyribo Nucleic Acid, in het Nederlands desoxyribonucleïnezuur. DNA is een molecule in levende wezens die drager is van erfelijk materiaal. Bevat de genetische code hoe dat wezen is opgebouwd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11098

DNA

DNA, of DeoxyriboNucleic Acid, zijn de chemicaliën in de kern van een cel die alle instructies bevatten voor het maken van een levend organisme. Een DNA nucleotide is gemaakt van een suikermolecuul, een fosforzuur molecuul, en een molecuul wat `base` wordt genoemd. De bases zijn de letters die ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/25439141

DNA

kleinste erfelijke deeltjes van levende wezens vb: uit haren, speeksel en bloed kan een DNA-vingerafdruk gemaakt worden
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=DNA

DNA

DNA is de naam van een groep speciale chemische verbindingen die in letterlijk àlle cellen van àlle levende wezens voorkomen.
DNA bevat de bouwinstructies van het leven. DNA bevat daarmee de blauwdruk, het bouwplan van een organisme.
DNA geeft de instructies voor de belangrijke celprocessen. Het verzorgt de werkzaamheden niet zelf, maar b...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i002655.html

DNA

DNA is de afkorting voor Desoxyribo Nucleic Acid (desoxyribonucleïnezuur). Het is een verzameling van moleculen waarin de informatie voor erfelijke eigenschappen opgeslagen ligt. DNA is opgebouwd uit nucleïnezuur wat op zijn beurt weer opgebouwd is uit stikstofbasen of nucleotiden.  Deze vormen samen een dubbelstrengsmolecuul dat om zichzelf hee...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i002909.html

DNA

Hoewel de geleerden denken dat ze veel over het leven weten, hebben ze er geen algemeen bruikbare definitie van. Het is vrij eenvoudig om de eigenschappen van het leven op te sommen: organisatie, mogelijkheid om energie te produceren door mani pulatie van de omgeving, groeivermogen, gevoeligheid voor prikkels, aanpassingsvermogen dat evolutie verze...
Gevonden op http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/dna.html

DNA

(deoxyribonucleic acid) DNA is het materiaal waarin de erfelijke informatie van een organisme is vastgelegd. DNA is een afkorting van deoxyribonucleid acid, in het Nederlands desoxyribonucleinezuur. DNA bestaat uit twee strengen van nucleotiden die in de vorm van een dubbele helix om elkaar heen zijn gedraaid. De erfelijke informatie ligt be...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

DNA

[Natuurwetenschappen] Bouwsteen van een chromosoom die informatie over de erfelijke kenmerken bevat
Gevonden op https://quizlet.com/73239887/natuurwetenschappen-flash-cards/

DNA

moleculen die de bouwstenen zijn van chromosomen. In het DNA zijn de erfelijke eigenschappen van een organisme vastgelegd.
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.