Zoek op

effectiviteit

Europees recht: beginsel dat nationale procedurevoorschriften het niet onmogelijk mogen maken dat de verzoekende partij ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/effectiviteit

effectiviteit

volkenrecht: principe dat de feitelijke toestand bepalend is voor de rechtsontwikkeling. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/effectiviteit

effectiviteit

de effectiviteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɛfɛktivi'tɛit] mate waarin iets of iemand effectief is Voorbeelden:   `de effectiviteit van reclame onderzoeken`, `Als een fabriek tegen lagere kosten meer kan produceren, wordt de effectiviteit hoger.`, `de effecti...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/effectiviteit

EFFECTIVITEIT

1) Doelmatigheid 2) Doeltreffendheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EFFECTIVITEIT/1

effectiviteit

(ITIL Continue serviceverbetering) De mate waarin de doelstellingen van een proces, dienst, of activiteit zijn gehaald. Een effectief proces of effectieve activiteit voldoet aan de afgesproken doelstellingen. Zie ook kritieke prestatie-indicator.
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

effectiviteit

werkelijk, onvoorwaardelijk - waardoor het beoogde doel bereikt wordt, doeltreffend (Bogaerts & Van der Knaap 2007)
Gevonden op http://kustveiligheid-e.wikidot.com/begrippenlijst

effectiviteit

De relatie tussen de prestaties of de activiteiten enerzijds en de resultaten, zoals vooropgesteld in de strategische doelen, de tactische en-of operationele doelstellingen, anderzijds of met andere woorden: ‘de goede dingen doen’. Synoniem van ‘doeltreffendheid’
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

Effectiviteit

De mate waarin een organisatie in staat is haar doelstellingen te realiseren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10613

Effectiviteit

Mate van werking, b.v van een medicijn of behandeling..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Effectiviteit

Mate waarin een doel wordt bereikt, bijvoorbeeld van diagnostiek, therapie en preventie. Deze wordt bepaald door respectievelijk de sensitiviteit, de specificiteit en de voorspellende waarde van de test, het bij dierproeven en in gerandomiseerde gecontroleerde trials gebleken effect en de primaire en secundaire preventie zoals uit bevolkingsonderzo...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Effectiviteit

Doelgerichtheid. De mate waarin het doel wordt bereikt. Het behalen van een zo groot mogelijk resultaat met de beschikbare middelen. Interdependentie: onderlinge verbondenheid. Multidimensionaliteit: op verschillende wijzen te gebruiken. Strategie: omvat het beleid en het formuleren van de doelstellingen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.