Zoek op

embargo

beslagrecht: beslag op schepen en ladingen van een vreemde mogendheid waarop een andere mogendheid druk wil uitoefenen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/embargo

embargo

handelsrecht: beperking van internationale handel of verkeer als politiek en/of economisch drukmiddel. Bijv. in mei 1995 ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/embargo

embargo

mediarecht: verbod aan de pers om bepaalde informatie voor een bepaalde datum te publiceren. Het Nederlands Genootschap ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/embargo

embargo

het embargo zelfst.naamw.Uitspraak:   [ɛmˈbɑrxo] Verbuigingen:   embargo|'s (meerv.) 1) verbod om goederen aan een land te leveren om zo te protesteren tegen wat dat land doet of juist nalaat Voorbeelden:   `wapenembargo`, `een embargo instellen`, ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/embargo

EMBARGO

1) Aan de pers opgelegd publicatieverbod 2) Aanhouding van goederen 3) Beslag 4) Beslag op schepen 5) Beslaglegging 6) Boycot 7) Handelsblokkade 8) Inbezitneming (wederrecht) 9) Persgeheim 10) Publicatieverbod 11) Recht van beslaglegging 12) Represaille 13) Tijdelijk beslag 14) Tijdelijk beslag op schepen 15) Tijdelijk publicatieverbod 16) Verbod
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EMBARGO/1

Embargo

Een embargo is in de economische politiek een verbod op handel met een bepaald land. Het begrip kent ook betekenissen in andere samenlevingssectoren: daar gaat het niet om het achterwege laten maar om het voor korte tijd uitstellen van een handeling of om het slechts voor een selecte groep van specialisten toegankelijk maken van gegevens. ==Handel...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Embargo

Embargo

[SAS] - Embargo is een spionageroman van auteur Gérard de Villiers en het 41e deel uit de S.A.S.-reeks met als protagonist de Oostenrijkse prins en freelance CIA-agent Malko Linge. == Het verhaal == Tijdens een feest in zijn kasteel te Liezen in Oostenrijk wordt Patricia Highsmith gedood door een groep terroristen. Vlak vo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Embargo_(SAS)

Embargo

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. beslag op schepen of handelsartikelen, havenversperring.
*...BARQUEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik embarqueerde, heb geëmbarqueerd), inschepen, laden.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm

Embargo

Let op: Spelling van 1858 Ital., het beslag op scheeps-waren en schepen, het scheeps-arrest; havenversperring
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

embargo

In het internationaal recht, oorspronkelijk het in beslag nemen van buitenlandse handelsschepen door een staat. Nu een term gebruikt voor sancties tegen een staat, zoals een verbod op handel. Onderscheiden van boycot doordat embargo een zaak is van de staat en boycot van particulieren, maar in de praktijk worden de termen door elkaar gebruikt. `Boy...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Embargo

(1) Beslag op schepen en ladingen van een staat waarop men druk wil uitoefenen. (2) Verbod tot in- en uitvoer van de produkten van een staat waarop men druk wil uitoefenen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

embargo

Def.: beslag op schepen en ladingen van een staat waarop men druk wil uitoefenen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

embargo

Def.: verbod tot in- en uitvoer van de producten van een staat waarop men druk wil uitoefenen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

embargo

belemmering van de handel
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

embargo

handelsverbod (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/embargo

embargo

[Maatschappijwetenschappen] wil zeggen dat er niet vóór een bepaald tijdstip mag worden gepubliceerd
Gevonden op https://quizlet.com/12866846/mm-hoofdstuk-4-de-pers-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.