Zoek op

Energiedrager

[spiritueel] - Met een energiedrager wordt iemand bedoeld die een spirituele meeting voorzit en leidt. Dit is een meditatie-, satsang- of yogasessie. De energiedrager heeft de verantwoordelijkheid de juiste voorbeelden of oefeningen aan te dragen. Binnen een geleide meditatie dient de energiedrager de groepsenergie aan te k...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Energiedrager_(spiritueel)

Energiedrager

[techniek] - Een energiedrager is een stof of verschijnsel dat gebruikt kan worden om een mechanische kracht of warmte te produceren, of om chemische of fysische processen teweeg te brengen. Het is elk systeem of elke substantie die energie bevat om ze later of elders om te zetten naar bruikbare energie. Voorbeelden van zul...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Energiedrager_(techniek)

Energiedrager

Grondstof die fungeert als bron voor energie (bijv. aardolie, aardgas, steenkool), elektriciteit, stoom en vormen van duurzame energie.
Aardolie, aardgas en steenkool zijn fossiele energiedragers. Het zijn ook primaire energiedragers omdat ze uit de natuur gewonnen worden. Secundaire energiedragers zijn energiedragers die ontstaan door omzetting...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10020

Energiedrager

Medium dat bruikbare energie bevat. Primaire dragers zijn fossiele brandstoffen, uranium en zon. Secondaire dragers zijn geconverteerd naar bijvoorbeeld elektriciteit, benzine en warmte. De laatste kan worden ingezet in de vorm van hete lucht of getransporteerd met intermediaire dragers als stoom of thermische olie.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10571

energiedrager

Zie ook 'energiebron'.
Een medium dat bruikbare energie bevat. Primaire dragers zijn fossiele brandstoffen, uranium en zon. Secundaire dragers zijn geconverteerd naar bijvoorbeeld elektriciteit, benzine of warmte. De laatste kan worden ingezet in de vorm van hete lucht of getransporteerd met intermediaire dragers als stroom of thermische olie.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10614
Geen exacte overeenkomst gevonden.