Zoek op

exploitatiekosten

penitentiair recht: kosten in verband met de uitbating van bijv. de justitiële inrichting voor verpleging. Overheidsinstellingen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/exploitatiekosten

exploitatiekosten

exploitatiekosten zelfst.naamw. onkosten om een onderneming te exploiteren Bron: Wikiwoordenboek - exploitatiekosten. SpellingCorrect gespeld: 'exploitatiekosten' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 3 definities op Enc...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/exploitatiekosten

Exploitatiekosten

Kosten die gemaakt worden voor onderhoud, leegstand, verzekering, beheer e.d. van het onroerend goed, uitgedrukt in een percentage van de huur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10261

Exploitatiekosten

(1) Totale kosten tenzij anders vermeld (bij natuurlijk persoon inclusief gewaardeerd loon en vergoeding voor eigen vermogen).
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Exploitatiekosten

(2) 'Verkennend onderzoek'. In dit onderzoek worden over alle waargenomen verschijnselen direct hypothesen opgesteld die in een ander soort onderzoek pas worden getoetst. Zie `Autoriteitenonderzoek`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.