Zoek op

ECCLESIA

1) De kerk 2) Geloofsgemeenschap 3) Kerk (lat.) 4) Pauselijke ridderorde
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ECCLESIA/1

ecclesia

de volksvergadering, het belangrijkste wetgevende orgaan in het oude Athene, waarin alle mannelijke burgers zitting hadden
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/ecclesia

Ecclesia

Ecclesia of Ekklesia (Grieks: εκκλησία) kan aanduiden: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ecclesia

Ecclesia

Let op: Spelling van 1858 Lat., de kerk. Ecclesiarcha, een kerkvoogd, kerkvoorstander, kerkbeheerscher. Ecclesiastes, naam van het bijbelsche boek, de prediker van Salomo. Ecclesiasticus, een geestelijke; het boek van Jezus Sirach. Ecclesiastisch, kerkelijk, geestelijk
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

ecclesia

kerk (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ecclesia

Ecclesia

Gr. ekklesia: vergadering, in de tijd van de Griekse stadstaten de door de wet bijeengeroepen vergadering van vrije burgers. Het christendom neemt de term over voor de geloofsgemeente en later voor de katholieke Kerk zelf.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.