Zoek op

educatie

de educatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [edy'ka(t)si] Verbuigingen:   educatie|s (meerv.) vorming, vooral door onderwijs Voorbeelden:   `volwasseneneducatie`, `milieueducatie`voor- en vroegschoolse educatie  (deelname aan educatieve programma’s ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/educatie

EDUCATIE

1) Goede opvoeding 2) Instructie 3) Onderwijs 4) Onderwijs en opvoeding 5) Opvoeding 6) Scholing 7) Vorming
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EDUCATIE/1

Educatie

Educatie (Latijn : educere, wegleiden uit onwetendheid, opvoeden) is een overkoepelende term die zowel vorming, onderwijs als opvoeding omvat. Methoden van onderwijzen en leren binnen én buiten schoolse omgevingen; leerprocessen die plaatsvinden binnen een schoolse omgeving (formele educatie) of daarbuiten (informeel), in de wereld als zodanig; d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Educatie

educatie

Volwasseneneducatie gericht op het leren functioneren in de samenleving. Het omvat opleidingen gericht op breed maatschappelijk functioneren, opleidingen Nederlands als tweede taal en opleidingen gericht op sociale redzaamheid. Opgelet: in Vlaanderen spreekt men van basiseducatie.
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k

Educatie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] opvoeding.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm

educatie

opvoeding
Jaar van herkomst: 1650 (MEY )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Educatie

Let op: Spelling van 1858 opvoeding. Educeren, opvoeden
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Educatie

Educatie is gericht op het leren functioneren in de samenleving. Het omvat opleidingen gericht op breed maatschappelijk functioneren, opleidingen Nederlands als tweede taal en opleidingen gericht op sociale redzaamheid. Educatie is uitsluitend voor volwassenen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10035

educatie

mensenrechteneducatie; onderwijs
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Educatie

opvoeding
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Educatie

Het bewust en doelgericht scheppen van voorwaarden en het organiseren van activiteiten en leerprocessen met het oog op het vermeerderen van kennis, het vergroten van inzicht, het verbeteren van meningen en opinies en het verhogen van bekwaamheden, voor zichzelf of voor anderen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10652

educatie

betekent letterlijk opvoeding; om de diabetesbehandeling in het dagelijkse leven in te passen moet de diabeet heel wat kennis en vaardigheden aanleren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10926

Educatie

Vorming > alle activiteiten die gericht zijn op geestelijke en lichamelijke ontwikkeling en ontplooiing. Zie ook studiereis
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

Educatie

Educatie is een term, waaronder zowel onderwijs, opvoeding en vorming vallen. Educatie komt van het Latijnse woord 'educere', dat opvoeden betekent. Educatie leert mensen hoe ze moeten functioneren binnen een samenleving. Dit gebeurt door zowel de ouders als bijvoorbeeld een opleiding, maar ook door andere mensen in de omgeving. Er zijn verschillen...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Educatie

educatie

opvoeding (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/educatie

educatie

de zorg voor iemands zedelijke en geestellijke ontwikkeling vb: in het kader van de educatie wordt aandacht besteed aan sociale omgangsvormen
permanente educatie [die een leven lang duurt]
geen educatie genoten hebben [geen goede manieren hebben]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=educatie

educatie

[Nederlands] vorming; onderwijs; opvoeding
Gevonden op https://quizlet.com/61469806/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.