Zoek op

Eerdgronden

Eerdgronden is een begrip uit de Nederlandse bodemclassificatie. Hieronder verstaat men alle moerige gronden en minerale gronden met een humusrijke bovengrond (minerale eerdlaag, een Ap of Ah horizont). Bovendien bevindt zich binnen 40 cm geen kalkhoudend vast gesteente. Voorbeelden van eerdgronden zijn oude bouwlandgronden op essen (enkeerdgronde...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerdgronden

Eerdgronden

zie: Grondsoorten
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Eerdgronden
Geen exacte overeenkomst gevonden.