Zoek op

EHS

Ecologische Hoofdstructuur (aan elkaar geschakelde natuurgebieden)
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

EHS

Ectopisch hormonaal syndroom.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

EHS

Ecologische Hoofd Structuur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

EHS

Ecologische hoofdstructuur
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10295

Ehs

De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland. Het vormt de basis voor het Nederlandse natuurbeleid (Wikipedia). In Utrecht kent de Ehs vier 'legenaeenheden': 1-bestaande natuur, 2-te ontwikkelen natuur. 3-militaire terreinen en 4-overige gebieden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10948
Geen exacte overeenkomst gevonden.