Zoek op

forensenbelasting

financiële zaken, overheid: gemeentelijke belasting die geheven kan worden van forensen. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=forensenbelasting

forensenbelasting

fiscaal recht: gemeentelijke belasting die geheven kan worden van forensen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/forensenbelasting

Forensenbelasting

Onder de naam forensenbelasting kan door een Nederlandse gemeente een belasting worden geheven van natuurlijke personen die - zonder dat zij in de gemeente het hoofdverblijf hebben - gedurende een belastingjaar meer dan negentig maal nachtverblijf in die gemeente hebben gehouden. Uitgezonderd van de belasting zijn onder meer natuurlijke personen d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Forensenbelasting
Geen exacte overeenkomst gevonden.