Zoek op

fraude

algemeen overheid: Gedragingen in strijd met de wet, die zijn gericht op het behalen van financieel voordeel door het geven ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11445

fraude

fiscaal recht: bedrog; hetgeen door bedrog tot stand is gekomen of teweeg is gebracht. Fiscale ~: ontduiking van belast ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=fraude

fraude

fiscaal recht: bedrog, bedriegen; fiscale ~: ontduiking van belastingvoorschriften. Bijv. de Rotterdamse wethouder van fysieke ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/fraude

fraude

de fraude zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈfrɑudə] Verbuigingen:   fraude|s (meerv.) oplichting door het vervalsen van de administratie of het niet nakomen van de regels Voorbeeld:   `belastingfraude`Synoniem:   zwendel © Kernerman Dict...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/fraude

fraude

Een bewuste overtreding van de wet door het voordragen of niet tegenspreken van een onjuiste weergave van de werkelijkheid. Het oogmerk van fraude is veelal verrijking in den brede van de (rechts)persoon ten koste van een benadeelde. Zie ook wederrechtelijke verrijking.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/fraude

FRAUDE

1) Administratief bedrog 2) Bedriegen 3) Bedriegerij 4) Bedrog 5) Bedrog in administratie 6) Bedrog in dienstbetrekking 7) Belastingontduiking 8) Financieel misdrijf 9) Geknoei 10) Gesjoemel 11) Malversatie 12) Nepperij 13) Onregelmatigheden 14) Onregelmatigheid 15) Ontduiken van wettelijke voorschriften 16) Ontduiking 17) Ontvreemding 18) Oplichte...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FRAUDE/1

fraude

handelwijze die erin bestaat dat iemand een persoon of personen dan wel een instantie of instanties opzettelijk bedriegt door gegevens te vervalsen of te verzwijgen; bedrog
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/fraude

Fraude

Fraude is een vorm van bedrog; de zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Men spreekt ook van oplichting, hoewel oplichting een breder begrip is: het kan ook op andere manieren geschieden. Als uitkeringsfraude wordt ook beschouwd het verwijtbaar niet doorgeven van...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fraude

fraude

•bedrog; gesjoemel.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/fraude

Fraude

Nederlandsche handelswoorden uit het Frans (1914): bedrog, smokkelarij.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0005.php

Fraude

ongeoorloofde handeling bij het conditioneren en exposeren van hoenders, welke gestraft wordt met diskwalificatie van het betrokken dier of al de ingezonden dieren van de overtreder en in ernstige gevallen met diskwalificatie van de overtreder voor kortere of langere tijd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10489

fraude

Het misleiden, bedriegen of schenden van vertrouwen met als doel een oneerlijk of onrechtvaardig voordeel of materialistische winstte verkrijgen.
Categorie: Abstracte Begrippen > misdaad.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

fraude

zie gebreken in wijn
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10519

fraude

Bedrog, met als doel zichzelf of anderen te bevoordelen, op een manier die in strijd is met het recht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Fraude

Vervalsing, bedrog, met name op het gebied van administratie en belastingen. Zie ook bouwfraude
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Fraude

Fraude is een vorm van bedrog waarbij zaken anders worden voorgesteld dan de werkelijkheid. Het doel van een fraudepleger is het bevoordelen van zichzelf of anderen, op een manier die in strijd is met de wet. Kenmerken van fraude zijn: er is sprake van een misleidende voorstelling, er wordt geprobeerd een economisch voordeel te behalen, er is opzet...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Fraude

fraude

valsheid in geschrifte (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/fraude

fraude

bedrog door verkeerde administratie vb: de boekhouder heeft fraude gepleegd Synoniem: zwendel
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=fraude

Fraude

Fraude is schending van vrijheid en eigendom, eventueel zelfs van lijf en leven. Fraude kan voorkomen door bijvoorbeeld misinformatie of contractbreuk. Wanneer fraude wordt aangetoond, is het redelijk dat de geschonden partij (of eventuele nabestaanden) een schadevergoeding van de frauderende partij wordt toegewezen evenredig met de ernst van de to...
Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/

Fraude

[Muziek] Vervalsing van administratie of ontduiking van voorschriften, bedrog
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11386
Geen exacte overeenkomst gevonden.