Zoek op

fingerprint

Bibliografische term voor een aantal symbolen uit een exemplaar van een druk die, tot een bepaalde formule gegroepeerd en in combinatie met een aantal andere bibliografische gegevens, indicatief zijn ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Fingerprint

A uniquely identifying string of numbers and characters used to authenticate public keys. This is the primary means for checking the authenticity of a key.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Fingerprint

Een overzicht van scores van in een document voorkomende begrippen, termen en woorden gerelateerd aan bijbehorende thesauri. Dit overzicht vormt een unieke representatie van het betrokken document ten behoeve van de toegankelijkheid.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.