Zoek op

gang

de gang zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [xɑŋ] Verbuigingen:   gang|en (meerv.) 1) lange, smalle ruimte in een gebouw waar verschillende vertrekken op uitkomen Voorbeeld:   `Het toilet is de laatste deur van de gang rechts.` 2) verloop van ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gang

GANG

1) Aan de gang 2) Allee 3) Beloop 4) Bende 5) Beweging 6) Boevenbende 7) Corridor 8) Dagreis 9) Deel van de maaltijd 10) Deel van een gebouw 11) Deel van een huis 12) Deel van een maaltijd 13) Deel van een menu 14) Deel van een mijn 15) Deel van een schip 16) Deel van een woonhuis 17) Dieventroep 18) Doen en laten 19) Doorgang 20) Doorloop 21) Door...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GANG/1

Gang

[bouw] - Een gang is een betrekkelijk smalle en lange ruimte omgeven door muren en afgedekt door een plafond of zoldering, in een gebouw, als verbinding van vertrekken waarvan de deuren erop uitkomen. Via de entree of voordeur komt men het eerst in de gang of de hal die dan verder het gebouw inloopt. Een gang bevindt zich d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gang_(bouw)

Gang

[geologie] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gang_(geologie)

Gang

[maaltijd] - Een gang duidt een deel van een diner aan. Zo kan een diner worden opgesplitst in meerdere gangen. Deze gangen worden volgens inzicht van bijvoorbeeld een chef-kok zodanig gerangschikt dat zij uiteindelijk als één gastronomisch geheel een maaltijd vormt. Vervolgens worden deze na elkaar opgediend. Gangen kome...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gang_(maaltijd)

Gang

[scheepsbouw] - Onder een gang in de scheepsbouw wordt verstaan: waarmee de buitenhuid en het dek van de romp van een schip wordt gebouwd. De gangen worden bevestigd op de spanten van een schip en vormen samen met de kiel en de wegeringen de belangrijkste langsscheepse constructie. Bijzondere gangen zijn: De kimmen en het b...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gang_(scheepsbouw)

Gang

[steeg] - Een gang is een nauwe doorgang, verbindingsweg of doorloop tussen huizen of andere gebouwen. Het is een in veel steden gebruikelijke aanduiding voor een steeg, een gas, glop, steiger, hol of een slop. Met elkaar vormden de gangen en stegen vaak een achterbuurt. Het woord is afgeleid van het werkwoord gaan, maar oo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gang_(steeg)

gang

•lange, smalle ruimte in een gebouw die als doorloop dient. •onderdeel van een maaltijd.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/gang

Gang

betekent in de scheepsbouw in het algemeen een doorlopende bekleding met planken, bijvoorbeeld om de huid van een schip, aan weerszijden doorlopend van voor naar achter; evenzo over het dek en in het ruim. Het aantal samenstellingen met gang is zeer groot, bijvoorbeeld breegang, kimmegang, loopgang, roggang, scheergang, watergang, zetgang.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Gang

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. [geen meervoud] beweging van [iemand] die gaat of loopt, het gaan; hij heeft een deftigen -; rigt gij uwen - derwaarts?
~, loop van zaken; dit alles gaat den geregelden -; ga uwen -, ga voort; hij kan niet aan den - komen, hij kan er geen begin mede maken.
~, m. (B. gang, als laan of streek, v.) (-...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm

Gang

Uit `De lagere vaktalen: De spinners-en weverstaal` 1914 bestaat uit twee twesten, die steeds te samen geschoren worden. - Zie scheren. - Als de scheerder deze twee twesten op zijnen molen gewonden heeft, dan zegt men dat hij een gang geschoren heeft. De scheerder geeft aan den wever te kennen uit hoeveel gangen de keten samengesteld is, ten...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Gang

Uit `De lagere vaktalen: Taal der smeden en koperslagers ` 1914 hengsel van een deur.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Gang

Uit `De lagere vaktalen: Taal van post-, telegraaf- en telefoonpersoneel` 1914 er is een gesprek aan den gang.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Gang

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Gang``] 1o. Mijngang, zie Mijnen. 2o. Gang van het paard, zie Gangen. 3o. G. of slagboeg, de weg, dien een schip, bij het laveren telkens over denzelfden boeg aflegt, alvorens te wenden
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0008.htm

gang

bende - Jaar van herkomst: 1931 (KWT )
doorloop, overdekte weg - Jaar van herkomst: 1450 (MNW )
loop, wijze van gaan - Jaar van herkomst: 1100 (Willeram )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

gang

1> huidgang: stroken staal of houten planken, waarmee de scheepshuid gevormd wordt. Ook strook, boordgang, boordplank of bekleeddeel genoemd. EEN VERLOREN GANG: een splisgang, dat is een gang, die niet tot de stevens toe doorloopt. Gerelateerde termen: berghout, berghoutsgang, binnengang, boeg, bovengang, buitengang, dekgang, dichteboord, gaarboord...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=g

gang

manier van lopen, voortbewegen
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

gang

onderdeel van een maaltijd, bijvoorbeeld voorgerecht
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

gang

bende (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/gang2

gang

lange smalle ruimte waar deuren op uit komen vb: het toilet is in de gang
overdekte weg vb: hij ontsnapte door een onderaardse gang
manier van lopen vb: de eend heeft een waggelende gang Synoniem: tred
onderdeel van de maaltijd vb: een maaltijd met drie gangen
ontwikkeling van gebeurtenissen vb:...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=gang

gang

VOC - Scheepsbouw : rij planken, die aansluitend in elkaars verlengde liggen.
Gevonden op http://www.vocsite.nl/woordenlijst/index.html?of=50

Gang

[Nederlands] Manier van lopen
Gevonden op https://quizlet.com/61711191/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.