Zoek op

gerechtskosten

burgerlijk procesrecht: wettelijk bepaalde kosten van de rechtspleging. De gerechtskosten worden (op enkele uitzonderingen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=gerechtskosten

GERECHTSKOSTEN

1) Proceskosten
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GERECHTSKOSTEN/1

Gerechtskosten

De kosten van een procedure, waaronder de griffierechten, kosten van het betekenen van de dagvaarding, kosten van oproeping van getuigen, executiekosten en het honorarium van de advocaat. In Nederland wordt iemand die in een civielrechtelijk proces bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld doorgaans veroordeeld in het betalen van de gerechtskosten v...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871
Geen exacte overeenkomst gevonden.