Zoek op

Gewijd

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] gezegend, ingezegend, geheiligd.
*...WIJFD, [bijvoegelijk naamwoord] gehuwd.
*...WIJSDE, o. (-n), regterlijk-, vonnis, uitspraak; in kracht van -, voor uitvoering vatbaar.
*...WIJZE, [bijwoord] als, (in den vorm van uitgang voorkomende in eenige zamenstellingen, zoo als:...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm

gewijd

geheiligd; volgens de gebruiken der rooms-katholieke kerk gezegend door er gebeden over uit te spreken
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

gewijd

waarover de zegen is uitgesproken vb: ze werd begraven in gewijde grond
wat met de liturgie in verband staat vb: in de kerk luisterden we naar gewijde muziek
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=gewijd
Geen exacte overeenkomst gevonden.