Zoek op

graslanden

Wordt gebruikt voor natuurlijke, onontgonnen gebieden op aarde waar grassen de voornaamste plantensoorten zijn.
Categorie: Nederzettingen en landschappen > plantengemeenschappen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Graslanden

Overwegend uit grassen bestaande open begroeiing.
De meeste graslanden in Drenthe waren van oudsher door intensieve agrarische exploitatie zeer soortenarme cultuurgraslanden. Het merendeel van dit type graslanden is ontstaan door ontginning van heide. Al eeuwenlang lagen er echter al graslanden in kleinschalige ontginningen in de beekdalen en d...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Graslanden
Geen exacte overeenkomst gevonden.