Zoek op

griffier

burgerlijk procesrecht: lid van de rechterlijke macht die alles wat er ter terechtzitting besproken wordt, schriftelijk vastlegt ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=griffier

griffier

burgerlijk procesrecht: lid van de rechterlijke macht die alles wat er ter terechtzitting besproken wordt, schriftelijk vastlegt ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/griffier

griffier

de griffier zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [xrɪ'fir] Verbuigingen:   griffier|s (meerv.) officieel secretaris van een overheidsinstantie, hoofd van een griffie © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'griffier' komt voor in de Woordenlijst Ne...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/griffier

GRIFFIER

1) Beambte 2) Beroep 3) Gerechtsschrijver 4) Rechterlijk ambtenaar 5) Secretaris van een college 6) Secretaris van een rechtbank
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GRIFFIER/1

Griffier

Griffier is een plechtig woord voor secretaris. Griffiers komen voor bij de rechterlijke macht en bij de volksvertegenwoordiging in het openbaar bestuur. In gemeenten en provincies staat de griffier, de eerste juridische beleidsadviseur van de raad, aan het hoofd van de griffie. Het bureau van een griffier of zijn ambt in het algemeen wordt de gri...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Griffier

griffier

secretaris
Jaar van herkomst: 1481 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Griffier

Ambtenaar van de rechtbank die tijdens de zitting een verslag maakt en de rechters helpt bij het schrijven van het vonnis. Vroeger ook: hoofd van het ondersteunend personeel
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10201

Griffier

Persoon die een verslag maakt van de zitting en de rechter ondersteunt bij het schrijven van een vonnis.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

griffier

de griffier noteert alles wat er tijdens de rechtszitting wordt gezegd en gedaan. De rechter neemt een beslissing op basis van zijn aantekeningen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10586

Griffier

Persoon die een verslag maakt van de zitting en de rechter ondersteunt bij het schrijven van een vonnis
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Griffier

De griffier is een ambtenaar van de rechterlijke macht die gedurende een zitting een proces-verbaal opmaakt en de rechters ondersteunt bij het schrijven van de uitspraak. De griffier bereidt een juridische zaak voor en werkt tijdens de zitting een proces-verbaal uit. In dit proces-verbaal wordt door de griffier vermeld wat de partijen tijdens de zi...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Griffier

griffier

secretaris (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/griffier

griffier

secretaris bij rechtbank of provincie vb: de griffier maakte aantekeningen van het proces
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=griffier

Griffier

Persoon die een verslag maakt van de zitting en de rechter ondersteunt bij het schrijven van een vonnis.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Griffier

Persoon die een verslag maakt van de zitting en de rechter ondersteunt bij het schrijven van een vonnis.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Griffier

[Nederlands] Secretaris bij bepaalde colleges, zoals de Tweede Kamer
Gevonden op https://quizlet.com/104747633/nederlands-flash-cards/

griffier

[Maatschappijwetenschappen] persoon die naast de rechter zit en alles opschrijft wat er tijdens een zitting in de rechtszaal wordt gezegd
Gevonden op https://quizlet.com/12844144/cr-hoofdstuk-6-rechterlijke-en-uitvoerende-mac

Griffier

Secretaris, in het bijzonder van het provinciaal bestuur en bij de rechtbanken en kantongerechten (rechterlijke macht). Sinds 2001 is ten behoeve van de gemeenteraad de raadsgriffier in functie.
Vóór 1800 kende Drenthe twee belangrijke griffierfuncties: de landschrijver, werkzaam voor de Drost en de Etstoel, en de landschapssecret...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Griffier
Geen exacte overeenkomst gevonden.