Zoek op

gros

het gros zelfst.naamw.Uitspraak:   [xrɔs] Verbuigingen:   gros|sen (meerv.) 1) 144 exemplaren, 12 dozijn Voorbeeld:   `een gros zonnebrillen inkopen bij de groothandel` 2) grootste gedeelte Voorbeelden:   `Het gros van de men...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gros

GROS

1) Aantal 2) Bepaald aantal 3) Bepaalde hoeveelheid 4) De grote hoop 5) De meerderheid 6) Groot aantal 7) Grootste deel 8) Het grootste aantal 9) Het merendeel 10) Hoeveelheid 11) Honderdvierenveertig stuks 12) Maat 13) Massa 14) Meerderheid 15) Merendeel 16) Twaalf dozijn 17) Zekere hoeveelheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GROS/1

GROS

[ontwikkelingssamenwerking] - Gros of GROS is een letterwoord dat in Vlaanderen staat voor een Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Zo’n lokale adviesraad is actief op het gebied van derdewereldzaken en de noord-zuidverhouding. In een stad als Leuven heet hij `Derdewereldraad`. ==Samenstelling en positie== V...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/GROS_(ontwikkelingssamenwerking)

Gros

Een gros is 12 dozijn = 144 stuks. Anders gezegd: een gros is een dozijn dozijnen. Omdat gros een bepaalde hoeveelheid voorstelt, wordt het wel gezien als een hoofdtelwoord. Het woord komt hoofdzakelijk voor in combinatie met een artikel: een gros eieren. Gros wordt ook gebruikt als een onbepaald telwoord aanduiding voor een meerderheid. "Het gro....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gros

gros

•een dozijn dozijnen = 144 stuks. •het merendeel. •dik
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/gros

Gros

Let op: Spelling (deels) uit 1864: en -, in het groot.
~DE-NAPLES,
~DE-TOURS, o. zware zijden stoffen (naar die steden genoemd).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm

Gros

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Gros``] Het voornaamste gedeelte van eene strijdmagt van welken aard ook, in tegenstelling tot de van haar afgescheiden detachementen, die het een of ander doel moeten vervolgen. Men spreekt dus van het gros van een leger in tegenstelling tot de legerkorpsen of divisiën, die afzonderlijke operatiën vo...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0008.htm

gros

het grootste aantal, de meeste(n) - Jaar van herkomst: 1832 (WEI )
telwoord: twaalf dozijn - Jaar van herkomst: 1745 (MEY )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Gros

Let op: Spelling van 1858 Fr., een Fransch goud- en zilvergewigt, het 64ste deel van een mark; ook het grootste deel van iets, b.v., het gros van het leger, het hoofdgedeelte des legers. Gros, bij onderscheidene waren een getal van 12 dozijn; een gros of 144 pijpen. De Gros-handel, handel in het groot. ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

gros

het grootste deel; twaalf dozijn (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/gros

gros

het grootste aantal ervan vb: het gros van de bezoekers was tevreden
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=gros

Gros

[Nederlands] De meeste
Gevonden op https://quizlet.com/120741881/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.