Zoek op

Gasregio

Een administratieve indeling van Nederland in een aantal regio's. Dit is gedaan om de gasregio-toeslag te bepalen, een toeslag die kleinzakelijke-MKB-klanten betalen op het transport van gas.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10939

Gasregio

Een administratieve indeling van Nederland in een aantal regio’s. Dit is gedaan om de gasregio-toeslag te bepalen, een toeslag die consumenten betalen op het transport van gas.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11022
Geen exacte overeenkomst gevonden.