Zoek op

Grondwet

(GW) staatsrecht: wet van 24 augustus ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/Grondwet (GW)

grondwet

de grondwet zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈxrɔntwɛt] Verbuigingen:   grondwet|ten (meerv.) belangrijke wet met de principes voor de regering van een land Synoniem:   constitutie © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'grondwet
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/grondwet

grondwet

In de grondwet staan enerzijds de grondrechten van de burgers, zoals in Nederland de vrijheid van meningsuiting, de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en het recht op privacy en anderzijds is de staatsinrichting van een land erin vastgelegd. Voor Nederland wordt bijvoorbeeld beschreven wie de regering vormen, hoe het parlement wordt gekoze...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/grondwet

GRONDWET

1) Algemene wettelijke staatsregel 2) Charter 3) Constitutie 4) Eerste voorschrift 5) Grondregels 6) Regel 7) Staatsregeling
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GRONDWET/1

Grondwet

In de Grondwet staat de constitutie opgenomen, dit is de staatsinrichting van een land. De Nederlandse Grondwet kent acht hoofdstukken. De Grondwet kan worden gezien als het primaire recht dat de betrekkingen binnen de overheid en tegenover zijn onderdanen regelt. In Nederland werd in het jaar 1814 het eerste deel van de Grondwet ingevoerd door Kon...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Grondwet

grondwet

constitutie (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/grondwet

Grondwet

De grondwet voor de Europese Unie beschrijft hoe de Europese Unie werkt. Het dient ter vervanging van alle bestaande Europese Verdragen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/grondwet

grondwet

wet waarin de voornaamste regels staan voor het regeren van een land vb: in de grondwet staat dat er niet gediscrimineerd mag worden
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=grondwet

Grondwet

In de grondwet staan de grondrechten en plichten van burgers, en de bevoegdheden van het parlement, de ministers en de Koningin. Er staat in hoe gemeenten en provincies moeten functioneren, hoe wetten worden gemaakt en hoe de rechtspraak in zijn werk gaat.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

grondwet

• [regering] wet die de principes van een staat definiëren
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/grondwet

Grondwet

De Grondwet vormt de basis voor het Nederlandse recht. Hierin staat de grondrechten, de vrijheidsrechten. Daarnaast bevat het ook regels voor de regering, het parlement en de rechtspraak. Zo waarborgt de Grondwet de vrijheid van vereniging en de vrijheid van godsdienst, waardoor iedereen zich mag verenigen en een geloof mag aanhangen en uitbeelden....
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/grondwet/

Grondwet

zie constitutie.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Grondwet

zie constitutie.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10208

Grondwet

Basis van onze rechtsstaat, waarin de parlementaire democratie is verankerd en de bevoegdheden van koning, ministers en parlement vastliggen. Regelt tevens de grondrechten van de burgers ten opzichte van de overheid.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Grondwet

opperste wet, grondslag van alle wetten , geheel van opperste regels die aan de burgers bepaalde vrijheden verzekeren en die de instellingen van het land en hun respectievelijke machten organiseren
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10366

grondwet

Het gedeelte van het rechtsstelsel waarin de fundamentele rechten zijn vastgelegd. In Nederland en België bevat de grondwet een opsomming van de grondrechten, maar bijv. in de Franse grondwet komen de grondrechten nauwelijks aan de orde. In Nederland en België mag een rechter de wetten niet toetsen aan de grondwet, in bijv. Duitsland wel. Sommige...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Grondwet

De belangrijkste Nederlandse wet. In de Grondwet of Constitutie zijn onder meer de bevoegdheden van koning, regering en parlement geregeld. Ook zijn in de Grondwet de belangrijkste rechten en plichten van de burgers vastgelegd. Wijzigingen van de Grondwet moeten twee keer worden goedgekeurd, in zogenaamde eerste en tweede lezing. In een eerste lezing is een tweederde meerderheid in het parlement nodig, in een tweede lezing volstaat een gewone meerderheid. Voorafgaand aan die tweede lezing moeten er verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn geweest. Zodoende zijn de kiezers (indirect) in de gelegenheid een ongewenste wijziging van de Grondwet tegen te houden. ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Grondwet

in de Grondwet staan de basisprincipes van de democratische rechtstaat. Onze grondwet bevat volgende basisprincipes:
- Alle Belgen zijn gelijk voor de wet
- De scheiding der machten, dit zijn de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht
- Wetten komen tot stand bij meerderheidsbesluiten
- Er is een onafhankelijk ge...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10629

grondwet

wet waarin staat hoe het land bestuurd wordt en welke rechten het volk heeft
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10675

Grondwet

Begrippenlijst: Europese geschiedenis - Verzameling hogere wetten. De Grondwet bevat grondrechten van de burgers en regels voor het staatsbestuur.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10676

Grondwet

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Verzameling hogere wetten. Deze bevat grondrechten van de burgers en regels voor het staatsbestuur.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10676

Grondwet

Verzameling van klassieke en sociale grondrechten.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Grondwet

In de grondwet staan de grondrechten en plichten van burgers, en de bevoegdheden van het parlement, de ministers en de Koningin. Er staat in hoe gemeenten en provincies moeten functioneren, hoe wetten worden gemaakt en hoe de rechtspraak in zijn werk gaat.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11109
Geen exacte overeenkomst gevonden.