Zoek op

Hebreeën

Andere naam voor de Israëlieten, letterlijk 'mensen van de overkant'. In Genesis 14:13 wordt Abraham , die 'van de overkant' kwam, Hebreeër genoemd.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/bijbel/hebreeen

HEBREEËN

1) Bepaald boek in het nieuwe testament 2) Bijbelboek 3) Bijbelboek (n.t.) 4) Deel van het nieuwe testament
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HEBREEËN/1

Hebreeën

[Bijbel] - Hebreeën is een etnoniem dat voorkomt in de Hebreeuwse Bijbel. De aanduiding komt op diverse plaatsen in de Hebreeuwse Bijbel voor, maar de wisselende context waarin de aanduiding gebruikt wordt maakt het lastig de precieze betekenis ervan vast te stellen. De aanduiding wordt 33 keer gebruikt, waarvan maar vier ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeën_(Bijbel)

Hebreeën

Een naam voor (groepen) Israëlieten, die later ook wel als naam voor het hele volk Israël werd gebruikt (vergelijk de naam Hebreeuws voor hun taal).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11071
Geen exacte overeenkomst gevonden.