Zoek op

hiërarchie

bestuursrecht: eng: wijze waarop RK kerk van hoog tot laag is georganiseerd;ruim: vaste opbouw in het bestuur met ondergeschiktheid ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/hiërarchie

hiërarchie

de hiërarchie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [hijerɑrˈxi] Verbuigingen:   hiërarchie|ën (meerv.) organisatiestructuur waarbij mensen de baas zijn over anderen Voorbeelden:   `In ieder bedrijf is een hiërarchie, ook als de mensen zich als gelijkwaardig...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/hiërarchie

HIERARCHIE

1) Priesterschap
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HIERARCHIE/1

HIËRARCHIE

1) Ambtelijke rangorde 2) Pikorde 3) Rang 4) Rangopvolging 5) Rangorde 6) Rangverhouding 7) Rangvolging 8) Volgorde
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HIËRARCHIE/1

Hiërarchie

Een hiërarchie is een manier om personen, objecten of gegevens te ordenen volgens asymmetrische relaties daartussen, waarbij meerderen met minderen worden verbonden. Deze activiteit wordt ook wel classificatie genoemd. Elk element in een hiërarchie kan vanaf een ander element bereikt worden door een relatie in een bepaalde richting te volgen, ma...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Hiërarchie

hiërarchie

rangorde
Jaar van herkomst: 1350 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Hierarchie

De hiërarchie is de rangorde van waardigheidsbekleders. Het woord hiërarchie is uit het Grieks afkomstig en betekent 'heilige regering'. Oorspronkelijk is het een georganiseerde priesterstand. In de rooms-katholieke kerk zijn het de dragers van de macht, die Christus aan Petrus en de apostelen gegeven heeft. De kerkelijke hiërarchie zijn de paus...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Hierarchie

hiërarchie

rangorde (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/hierarchie

hiërarchie

•rangorde.
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/hiërarchie

hiërarchie

(volgens van dale) de trapsgewijze afdaling van meerdere tot mindere
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10437

Hiërarchie

rangorde
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Hiërarchie

Rangorde van kerkelijke gezagdragers waarbinnen men gewoonlijk onderscheidt paus, bisschop en priester.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10694

hiërarchie

rangorde; in de roedel heerst een strikte rangorde, met een topdog en een underdog
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Hiërarchie

De mate van macht die de leidende figuren op de volgelingen kunnen uitoefenen, inclusief de mogelijkheid tot straffen en het verwekken van angst.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11134

Hiërarchie

Hiërarchie wordt tegenwoordig veelal gebruikt om een structuur weer te geven waarin de machtsverhoudingen worden bepaald. Het wordt in ieder bestuursstelsel gebruikt, zodat men een zicht krijgt tussen lagere en hogere organen binnen een bedrijf. Men kan de hiërarchie verder uitbreiden door de connectie weer te geven van personen die tot een welbe...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/hierarchie/
Geen exacte overeenkomst gevonden.