Zoek op

huwelijk

personen- en familierecht: wettelijk geregelde levensgemeenschap van twee personen met o.a. gevolgen voor onderhoudsplicht, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=huwelijk

huwelijk

personen- en familierecht: wettelijk geregelde levensgemeenschap van twee volwassenen met o.a. gevolgen voor achternaam, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/huwelijk

huwelijk

het huwelijk zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈhywələk] Verbuigingen:   huwelijk|en (meerv.) 1) keer dat je trouwt Voorbeeld:   `aan familie en vrienden je huwelijk aankondigen met een trouwkaart`Synoniemen:   huwelijksdag, trouwerij burgerlijk...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/huwelijk

huwelijk

De afspraak tussen twee personen om een duurzame relatie aan te gaan. Een huwelijk kan in Nederland maar met één ander persoon worden aangegaan. Hoewel het huwelijk voor velen een feestelijke gebeurtenis is, houdt het recht zich vooral bezig met de gevolgen van het huwelijk voor de rechtsposities van degenen die het huwelijk sluiten. Zo kan het s...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/huwelijk

Huwelijk

Het huwelijk is in de westerse beschavingskring en een groot deel van de niet-westerse beschavingen een wettelijk geregelde, formele samenlevingsvorm voor het leven die de fundering vormt van de meeste gezinnen en die meer in het algemeen van belang is als legaal en sociaal geaccepteerd fundament onder seksuele relaties en familieverbanden. De pre...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Huwelijk

huwelijk

•ambtelijke of kerkelijke verbintenis tussen twee personen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/huwelijk

Huwelijk

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), echt, echtvereeniging, -verbond; in het - treden, zich in het - begeven; buiten - geboren, onecht; ten - vragen; een - doen; morganatisch -, met de linkerhand; [spreekwoord] -en worden in den hemel gesloten.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0011.htm

huwelijk

echtverbintenis
Jaar van herkomst: 1236 (CG I 1, 29 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

huwelijk

Het VN-verdrag (BuPo) bepaalt vrije en volledige toestemming tot een huwelijk en gelijke rechten voor man en vrouw tijdens een huwelijk en bij ontbinding daarvan. Een werkgever mag niet eisen dat een werknemer ongehuwd blijft. Een gedetineerde mag het recht op huwelijk niet worden onthouden. Een van de schendingen van mensenrechten die vooral vrouw...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Huwelijk

een sociaal erkende en goedgekeurde seksuele verhouding tussen twee volwassen individuen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10645

Huwelijk

Huwelijk, zijn de wettelijk geregelde, formeel bekrachtigde levensgemeenschap tussen twee personen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10788

Huwelijk

De wettelijk geregelde, formeel bekrachtigde levensgemeenschap tussen een man en een vrouw.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Huwelijk

Wanneer je wilt trouwen moet je aan een aantal eisen voldoen. Zo moet je ongehuwd zijn en bij minderjarigheid is de toestemming van de ouders, of voogd, of toeziend voogd nodig. Weigeren dezen die toestemming dan kan de kantonrechter deze op verzoek van de minderjarige geven.Wanneer iemand zo geestelijk gestoord is dat hij niet meer kan begrijpen d...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

Huwelijk

Een overeenkomst die door de ouders van de bruidegom en de bruid werd geregeld zonder tussenkomst van staat of godsdienst (uithuwelijken). De afspraak van de ouders had een bindend karakter. Het samenwonen begon pas na het huwelijksfeest.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11071

huwelijk

echtverbinding; de echtelijke staat (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/huwelijk

huwelijk

het trouwen of het getrouwd zijn vb: uit het huwelijk tussen Jan en Regina zijn twee dochters geboren
in het huwelijk treden [trouwen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=huwelijk

huwelijk

, het duurzaam samenleven van man en vrouw na bepaalde burgerlijke en/of godsdienstige plechtigheden.
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encyh.htm

huwelijk

Gebruikt voor: huwelijkse staat huwelijksrecht Meer specifiek: schijnhuwelijk Minder specifiek: personen- en familierecht
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/7948

Huwelijk

Een huwelijk is het wettelijk geregeld samenleven van 2 personen. Juridisch zijn aan het huwelijk in de wet verschillende rechten en plichten gekoppeld. Het huwelijk voor de wet noemt men het burgerlijk huwelijk. Het huwelijk heeft belangrijke gevolgen voor de belasting, schenken en het erfrecht. Het huwelijk is geregeld in het personen en familier...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/huwelijk/
Geen exacte overeenkomst gevonden.