Zoek op

incidentie

De mate waarin een bepaalde ziekte voorkomt, uitgedrukt in aantal per 100.000 individuen per jaar. Bij een aantal personen dat aan het begin van een periode vrij is van ziekte, wordt vastgesteld bij wie zich gedurende die periode een bepaalde ziekte ontwikkelt. Zie ook prevalentie .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen-en-geneeskunde/inci

incidentie

incidentie zelfst.naamw. het voorkomen medisch het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per tijdseenheid, per aantal van de bevolking Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'incidentie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/incidentie

INCIDENTIE

1) Voorkomen per jaar
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INCIDENTIE/1

Incidentie

Incidentie is een begrip uit de epidemiologie. De incidentie is gedefinieerd als het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per tijdseenheid, per aantal van de bevolking. Meestal wordt de incidentie per duizend personen per jaar opgegeven en soms per honderdduizend per jaar. De incidentie moet niet worden verward met de prevalentie die aangeeft hoe...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Incidentie

incidentie

• [medisch] voorkomen per jaar.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/incidentie

incidentie

percentage nieuwe gevallen van een bepaalde ziekte in een populatie in een periode
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/i.html

incidentie

het aantal nieuwe gevallen van een bepaalde ziekte in een omschreven populatie tijdens een omschreven periode
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

incidentie

het aantal nieuwe ziektegevallen per jaar
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

Incidentie

Percentage van aantal nieuwe gevallen met een ziekte of verschijnsel dat voorkomt in een populatie gedurende een bepaalde periode, veelal uitgedrukt per jaar. Kan als cumulatieve incidentie of als incidentiecijfer worden weergegeven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Incidentie

Het percentage (%) nieuwe gevallen van een bepaalde ziekte (of gebeurtenis in het algemeen) in een bepaalde bevolking (= populatie) gedurende een bepaalde periode.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

incidentie

het ontstaan van nieuwe gevallen (zie ook prevalentie)
Gevonden op http://www.epilepsiegroep-ikaros.be/woord.htm

Incidentie

Engels:Incidence voorkomen per jaar
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/i

Incidentie

Het voorkomen
Gevonden op http://www.musculoskeletalmedicine.nl/index.php?option=com_content&view=art
Geen exacte overeenkomst gevonden.