Zoek op

individualisering

algemeen overheid: Het toekennen van rechten en het opleggen van verplichtingen aan individuen, ongeacht hun woon- en leefsituatie, ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=individualisering

individualisering

verbintenissenrecht: de zaken die voor de uitvoering van een overeenkomst van belang zijn aanwijzen. Bijv. uit een akte van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/individualisering

individualisering

individualisering zelfst.naamw. [sociologie] het proces waardoor mensen meer als individu in plaats van als groep in de samenleving komen te staan Bron: Wikiwoordenboek - individualisering. SpellingCorrect gespeld: 'individualisering' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de T...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/individualisering

INDIVIDUALISERING

1) Het worden tot zelfstandig persoon 2) Toespitsing op een persoon
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INDIVIDUALISERING/1

individualisering

tendens in het onderwijs om rekening te houden met verschillen in ambities, talenten, leerstijlen en competenties van studenten. Dit laatste betreft zowel begincompetenties van instromers, als individuele competenties die de student tijdens zijn studie wil ontwikkelen om zich daarmee te profileren.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10192

individualisering

Ontwikkeling in de samenleving waarbij het individu en zijn behoeften meer centraal komen te staan. Het individu wordt niet langer vooral gezien als onderdeel van grotere gehelen, zoals het gezin, maar als op zichzelf staand wezen. De individualisering werd vanaf de jaren zestig bevorderd door onder meer de tweede feministische golf, het toenemende...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10337

Individualisering

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Ontwikkeling naar een situatie waarin het individuele belang voorrang heeft boven het groepsbelang.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10676

individualisering

De ontwikkeling in de moderne maatschappij waarbij mensen zich steeds minder zien als lid van een groep en steeds meer als een uniek en onafhankelijk individu. Hierdoor wordt het steeds moeilijker het consumentengedrag te voorspellen en markten in te delen in voldoende grote segmenten
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10679
Geen exacte overeenkomst gevonden.