Zoek op

Inhoudingsplichtige

Inhoudingsplichtige is in Nederland een fiscaal-juridische term die gebruikt wordt voor rechtssubjecten die voor de inning van belasting die formeel niet door henzelf, maar door anderen verschuldigd is, moeten zorgdragen. De term inhoudingsplichtige komt in verscheidene Nederlandse, fiscale wetten voor, zoals de Wet op de loonbelasting 1964 en de ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Inhoudingsplichtige

Inhoudingsplichtige

Een werkgever, uitkeringsinstantie, pensioenfonds, enzovoort die op het loon, de uitkering, het pensioen en dergelijke loonheffingen moet inhouden.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10112
Geen exacte overeenkomst gevonden.