Zoek op

interferentie

gelijktijdige werking van twee bewegingen die elkaar belemmeren of versterken, vooral van trillingen of golfbewegingen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/interferentie

interferentie

Het resultaat van wat er gebeurt als twee of meer golven in een punt samenkomen; het is de som van de afzonderlijke bijdragen. Als bijvoorbeeld de toppen van twee identieke golven samenvallen, krijgt men een tweemaal zo hoge golf; als de top van de ene golf samenvalt met het dal van de andere, doven ze elkaar juist uit.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

interferentie

de interferentie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɪntərfə'rɛn(t)si] Verbuigingen:   interferentie|s (meerv.) 1) het op elkaar inwerken van golfbewegingen, waarbij ze elkaar versterken of uitdoven natuurkunde Voorbeeld:   `Interferentie kan zich v...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/interferentie

INTERFERENTIE

1) Inleg 2) Inmenging 3) Natuurkundige term 4) Verstoring
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INTERFERENTIE/1

Interferentie

Het verschijnsel dat golven uit verschillende richtingen elkaar versterken of uitdoven. Dit komt bijvoorbeeld voor bij lichtgolven en bij golven op een wateroppervlak.
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/I.html

Interferentie

[leerpsychologie] - Interferentie is in de leerpsychologie het verschijnsel dat een leerling elementen uit het ene leersysteem ten onrechte toepast in het andere. ==Systeemtheorie== ===Sporen en klontering=== De systeemtheorie gaat ervan uit dat leerervaringen bij de leerling een resultaat achterlaten, dat wel een spoor wor...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Interferentie_(leerpsychologie)

Interferentie

[natuurkunde] - Interferentie (letterlijk storing) is de samen- of tegenwerking van verscheidene golven op dezelfde tijd en plaats. Er kunnen zich verschillende verschijnselen voordoen, afhankelijk van de frequentie, amplitude en fase van de golven en de eigenschappen van het medium. Er ontstaat in alle gevallen een interfe...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Interferentie_(natuurkunde)

Interferentie

[taalkunde] - Interferentie is in de taalkunde het verschijnsel dat de taalgebruiker bepaalde regels die bij een bepaalde taal behoren, ten onrechte en veelal onbewust toepast op een andere taal. Het taalgebruik uit de ene taal interfereert met het taalgebruik uit de andere taal. Het begrip wordt gebruikt in de taaldidactie...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Interferentie_(taalkunde)

interferentie

• [medisch] verstoring. • [taalkunde] het tenonrechte toepassen van bepaalde regels op een taal die bij een andere taal behoren. • [natuurkunde] de gezamenlijke werking van meerdere golven op dezelfde tijd en plaats.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/interferentie

interferentie

Wanneer gelijksoortige golven zich door hetzelfde medium verplaatsen, treden er op plaatsen waar beide golven dezelfde fase hebben versterking van de opgetelde golf op, en op plaatsen met tegengestelde fase uitdoving. Afhankelijk van de frequentie, amplitude en fase van de golven vormt zich een interferentiepatroon, waar informatie over de golven u...
Gevonden op http://www.astronomie.nl/begrippenlijst/index.php?catid=1

interferentie

wederzijdse beïnvloeding
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/i.html

Interferentie

De invloed van een golfvorm op een andere golfvorm. Dit is een hele brede term, want interferentie is onder andere:
De beinvloeding van gereflecteerd op direct geluid (akoustiek)
het horen van het linker- in het rechterkanaal
De ’storing’ van een sterke radiozender in een zwakkere
Interlaced
Gevonden op http://www.avblog.nl/woordenboek/i/Interferentie

Interferentie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. gelijktijdige werking van twee bewegingen die elkander belemmeren of versterken; [figuurlijk] inmenging; tussenkomst.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0012.htm

interferentie

inmenging
Jaar van herkomst: 1847 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Interferentie

Abstract: Het maken van fouten door NT2-verwervers, die zijn terug te voeren op de eerste taal.
Tekst: In de jaren zeventig ging men er vrij algemeen van uit dat bij het leren van een tweede taal de eerste taal grote invloed had (interferentiehypothese). Zowel op het gebied van woordenschat, uitspraak en zinsbouw, zou die invloed duidelijk merkb...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364

interferentie

verstoring
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

interferentie

Syn.: interferen Def.: gelijktijdige werking van twee bewegingen die elkaar belemmeren of versterken, vooral van trillingen of golfbewegingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

interferentie

het op elkaar inwerken (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/interferentie

interferentie

Ongewenst patroon dat onstaat door vermenging van ongelijke rasters. Ontstaat onder andere wanneer het drukraster van een foto uit een tijdschrift reageert op het raster van een scanner (interferentie). Interferentie treedt bijvoorbeeld ook op als iemand op de televisie een gestreept overhemd draagt. Klik hier om naar moiré te gaan.
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/interferen

Interferentie

Als 2 signalen elkaar in de weg zitten onstaat er interferentie, waarbij de orginele signalen worden vervormd en nieuwe signalen ontstaan. Hierdoor zijn de signalen vaak niet meer te herkennen en gaat de informatie verloren Synonym met: Interfereren
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Interferentie

Golfverschijnsel waarbij een ruimtelijk golfpatroon ontstaat door superpositie van golven afkomstig van coherente bronnen.
Gevonden op http://www.sonus.nl/dutch/begrippen/omschra_e.html

Interferentie

(Interferentie, Interference) Met (hinderlijke) Interferentie wordt in de radiowereld meestal bedoeld de storende invloed van andere (radio)signalen welke op de een of andere manier een systeem binnen komen. Onder interferentie wordt in het algemeen verstaan het effect op de amplitude en fase van superpositie van signalen welke nagenoeg gelijke fre...
Gevonden op http://www.tetech.nl:80/begripAP.htm

Interferentie

(De invloed van een golfvorm op een andere golfvorm.)
Gevonden op http://www.webwoordenboek.be/verklaring/headers

Interferentie

sommering van trillingen met gelijke frequentie maar verschillende fase, leidt tot lokaal sterke variërende geluidniveaus zweving
Gevonden op https://www.mp.nl/sites/all/files/publicaties/Begrippenlijst.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.