Zoek op

integriteit

mensenrechten: grondrecht op onaantastbaarheid van het eigen lichaam. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=integriteit

integriteit

bestuursrecht: rechtschapenheid; omstandigheid dat een ambtenaar zijn functie adequaat en zorgvuldig uitoefent in het licht ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/integriteit

integriteit

mensenrechten: grondrecht op onaantastbaarheid van het eigen lichaam; ongeschondenheid. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/integriteit

integriteit

de integriteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɪntexri'tɛit] eigenschap dat je eerlijk en betrouwbaar bent Voorbeelden:   `De integriteit van de overheid houdt in dat iedereen correct behandeld wordt; daarom leggen ambtenaren een eed af en gelden er gedragscodes.`,...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/integriteit

INTEGRITEIT

1) Braafheid 2) Goede trouw 3) Ongeschonden toestand 4) Onkreukbaarheid 5) Onomkoopbaarheid 6) Onschendbaarheid 7) Probiteit 8) Rechtschapenheid 9) Volledigheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INTEGRITEIT/1

Integriteit

Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie te maken hebben.
Gevonden op http://members.home.nl/e.lansu/Competentiewoordenboek.doc

integriteit

•onschendbaarheid, eerlijkheid, oprechtheid.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/integriteit

integriteit

rechtschapenheid
Jaar van herkomst: 1689 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Integriteit

Handhaven van algemene of professionele sociale en ethische normen en waarden, ook bij druk van buitenaf om hiervan af te wijken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10005

Integriteit

De term integriteit wordt in uiteenlopende contexten toepast, op mensen, dieren en planten. Het is bij uitstek een historisch en cultureel bepaalde ethische notie. In het beroep op integriteit wordt verwezen naar de eigen standaarden die dienen te worden gerespecteerd en die veelal verbonden zijn met de identiteit of levensbeschouwing van bepaalde ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10196

Integriteit

De mate waarin de berichtuitwisseling zonder fouten is, ofwel de mate waarin de uitgewisselde bedrijfsinformatie juist en volledig is. Integriteit is verbijzonderd in authenticiteit en onweerlegbaarheid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10653

integriteit

ongeschonden toestand
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Integriteit

Begrip dat beleidsmakers interpreteren als een ethische kwaliteit en dat zowel kan verwijzen naar een integere organisatie als naar een integere beroepsbeoefenaar. Men beseft dat integer handelen in de zorg allerminst vanzelfsprekend is en moet worden ondersteund-geborgd door beleid. Immers, zorgverleners bevinden zich dikwijls in een spanningsveld...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

integriteit

rechtschapendheid; eerlijkheid
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Integriteit

Integriteit is een persoonlijke- of karaktereigenschap van iemand. Diegene is onkreukbaar of in ongeschonden toestand, of houdt vast aan zijn of haar normen en waarden, ook als deze van buitenaf onder druk staan. De waarden en begrippen eerlijkheid, betrouwbaarheid, rechtschapenheid en oprechtheid worden doorgaans aan een integer persoon gekoppeld....
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Integriteit

integriteit

rechtschapenheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/integriteit

Integriteit

eigenschap van informatie die aangeeft dat de inhoud van dit document zich op een bepaald moment in een ongewijzigde toestand bevindt ten opzichte van het moment waarop dit document werd gecreëerd.
Gevonden op http://www.expertisecentrumdavid.be/davidproject/teksten/DAVIDbijdragen/Woo

Integriteit

uit een stuk zijn (met name in moreel opzicht).
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

integriteit

het eerlijk en betrouwbaar zijn vb: hij is bekend om zijn integriteit
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=integriteit

Integriteit

(informatiebeveiliging) Integriteit dekt twee verschillende aspecten: integriteit van de informatie en integriteit van systemen en processen.De integriteit van informatie is de eigenschap waardoor die informatie niet opzettelijk of onopzettelijk kan worden veranderd of vernietigd.De integriteit van een systeem of proces is de eig...
Gevonden op http://www.privacycommission.be/nl/lexicon

Integriteit

Op consistente wijze handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in woord en gedrag. Het daarop aanspreekbaar zijn en het aanspreken van anderen hierop. Dus ook: Handhaven van algemene aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie te maken hebben. Gedragsbeschrijvingen: a) Leeft algemeen aanvaarde sociale e...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Integriteit

De mate waarin de gegevens in overeenstemming zijn met het afgebeelde deel van de realiteit, waarbij niets ten onrechte is toegevoegd, verdwenen of achtergehouden.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Integriteit

Eigenschap van een archiefstuk of archiefbestanddeel dat zijn tructuur bij raadpleging gelijk zijn aan de vorm, dat het werd opgemaakt.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Integriteit

Noodzakelijk kwaliteitsattribuut van archiefdocumenten dat de authenticiteit en betrouwbaarheid waarborgt.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.