Zoek op

ilg

[Vergeten woorden] (v.) 1) honger, uithongering
2) beroerdheid
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

ILG

Investeringsbudget Landelijk Gebied. Financieringssysteem en werkwijze die bedoeld is om aankoop, inrichting en beheer van het landelijk gebied te bundelen. Het is een gezamenlijk initiatief van het Interprovinciaal Provinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UVW) en de ministeries van LNV, VROM ...
Gevonden op http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0260-Bodemverontre

ILG

Investeringsbudget Landelijk Gebied. Financieringssysteem en werkwijze die bedoeld is om aankoop, inrichting en beheer van het landelijk gebied te bundelen. Het is een gezamenlijk initiatief van het Interprovinciaal Provinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UVW) en de ministeries van LNV, VRO.....
Gevonden op http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0260-Bodemverontre
Geen exacte overeenkomst gevonden.