Zoek op

institutie

de institutie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɪnsti'ty(t)si] Verbuigingen:   institutie|s (meerv.) organisatie, die vaak subsidie van de overheid krijgt en geen geld wil verdienen Voorbeelden:   `internationale instituties op het gebied van recht en vrede`...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/institutie

Institutie

Door mensen ontworpen beperkingen die structurerend zijn voor hun economische, sociale en politieke gedrag. Instituties kunnen zowel formeel (besluitvormingsregels, wetten, regelgeving) als informeel (gedragsregels, gezamenlijke gewoonten) van aard zijn. Tot instituties worden ook gerekend maatschappelijke organisatievormen, zoals: vakbond, kerk, p...
Gevonden op https://www.finler.nl/institutie/

INSTITUTIE

1) Het aanwijzen als erfgenaam 2) Instelling 3) Openbare instelling 4) Staats- of burgerlijke instelling
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INSTITUTIE/1

institutie

instelling
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

institutie

instelling
Jaar van herkomst: 1478 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Institutie

Samenhangend geheel van sociale handelingen. Het verschaft ons procedures waardoor het menselijk gedrag een bepaald duurzaam handelingspatroon krijgt opgelegd. Vorm van inprenten door de samenleving.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

institutie

instelling (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/institutie

Institutie

Orgaan of persoon bestaand uit een of meer archiefvormers, die onderling een hiërarchische, functionele of genealogische verwantschap hebben.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.