Zoek op

Infrastructuur

De manier waarop het betalen is georganiseerd.
Gevonden op http://www.betaalvereniging.nl/verklarende-woordenlijst/

infrastructuur

beperkte omschrijving: alle aan- en afvoerlijnen die een bedrijf nodig heeft om te kunnen functioneren. brede omschrijving: alle omgevingsfactoren die een bedrijf nodig heeft om te kunnen functioneren, dus naast wegen ook scholing van beroepsbevolking
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

infrastructuur

1. De in een gebied aanwezige verbindingen (wegen, waterwegen, leidingen voor olie, water, gas, telefoon enz.). 2. Het geheel van openbare voorzieningen in stad, streek of land, die het functioneren van allerlei activiteiten mogelijk maakt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_frankr.htm

Infrastructuur

Het geheel van verbindingen in een land die communicatie mogelijk maakt. Je moet hierbij niet alleen denken aan wegen, spoorlijnen en vliegvelden, maar ook aan telefoon, pijpleidingen, electriciteitsdraden, computers, enz .
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_indone.htm

infrastructuur

Infrastructuur is het geheel aan verbindingen in een bepaald gebied. Onder die verbindingen kun je rekenen alle wegen, waterwegen, spoorwegen, vliegvelden, telefoon, telex, internet en e-mail. In sommige toeristenlanden is de groei van het toerisme zo groot, dat onderhoud, uitbreiding en verbetering van de infrastructuur soms jaren achterloopt bij ...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_indone.htm

infrastructuur

Het geheel van verbindingen in een landschap.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

infrastructuur

Alle middelen waarmee personen, goederen of informatie kunnen worden vervoerd. Zoals: autowegen, spoorwegen, waterwegen, maar ook telefoonnet, kabelnet etc.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_ro.htm

Infrastructuur

Het geheel aan verbindingen die aanwezig zijn in een gebied. Voorbeelden zijn vliegveld, wegen en telefoonlijnen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_spanje.htm

Infrastructuur

Dit bestaat uit A. De in een gebied aanwezige verbindingen (water)wegen, leidingen voor aardgas, olie, water, electriciteit, telefoon, enz. en de in het gebied aanwezige industrieterreinen. B. Het geheel van openbare voorzieningen in een stad of streek die het functioneren van alle activiteiten mogelijk maken.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

infrastructuur

1. Alles wat nodig is om een land goed te laten draaien. Meestal wordt de verkeersinfrastructuur bedoeld, wegen, vliegvelden, spoorlijnen, enzovoort. 2. Het geheel van land- en waterwegen, lucht- en zeehavens en van leidingen voor telefoon, water, gas, electriciteit en riolering.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

infrastructuur

Infrastructuur is het geheel aan verbindingen in een bepaald gebied. Onder die verbindingen kun je rekenen alle wegen, waterwegen, spoorwegen, vliegvelden, telefoon, telex, internet en e-mail. In sommige toeristenlanden is de groei van het toerisme zo groot, dat onderhoud, uitbreiding en verbetering van de infrastructuur soms jaren achterloopt bij ...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

Infrastructuur

Het geheel van verbindingen in een gebied. Hiertoe behoren wegen, spoorlijnen en het vliegveld, maar ook de telefoonlijnen en het rioolstelsel.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_turkij.htm

infrastructuur

1. Alles wat nodig is om een land goed te laten draaien. Meestal wordt de verkeersinfrastructuur bedoeld, wegen, vliegvelden, spoorlijnen, enzovoort. 2. Het geheel van land- en waterwegen, lucht- en zeehavens en van leidingen voor telefoon, water, gas, electriciteit en riolering.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_verkee.htm

infrastructuur

De verkeersvoorzieningen die nodig zijn om een bedrijf te laten functioneren.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_verkee.htm

Infrastructuur

Stelsel van energiedistributiesystemen gevormd door elektriciteit-, gas- en warmtenetten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10571

Infrastructuur

het totaal van onroerende voorzieningen zoals wegen, bruggen, vliegvelden, havens enz.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Infrastructuur

Het geheel van datacommunicatievoorzieningen en communicatiefuncties van de ketenpartners.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10653

infrastructuur

vast aanwezige technologische voorzieningen of basisinrichtingen (zoals wegen, bruggen, pijpleidingen, vliegvelden); economische en organisatorische basis van een hoog ontwikkeld bedrijfsleven
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

infrastructuur

Alle verkeerswegen (water, weg, spoor en lucht) en alle daarbij behorende zaken zoals lichtmasten, verkeerslichten enzovoort. Kortom, alle zaken die nodig zijn om vervoermiddelen te kunnen gebruiken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Infrastructuur

De aanwezige voorzieningen van algemeen nut, zoals elektriciteitsnet, waterleiding, riolering, gastoevoer, telefoonnet, televisienet, wegen, bruggen, vliegvelden, spoorbanen, openbaar vervoer e.d. Zie ook toeristische infrastructuur
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

Infrastructuur

voorzieningen in een wijk of gebied, waardoor het goed kan functioneren. Bruggen, wegen, spoorlijnen, enz. vallen onder de infrastructuur.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/I

infrastructuur

voorzieningen zoals wegen en vliegvelden vb: er wordt nog gewerkt aan de infrastructuur in dat land
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=infrastructuur

infrastructuur

betreft alle noodzakelijke voorzieningen op het gebied van transport en communicatie om het ondernemen mogelijk te maken. Concreet betekent het de wegen, bruggen, tunnels, spoorlijnen, vliegvelden, havens, telecommunicatie etc.; alles dus dat helpt om twee of meer geografische punten met elkaar te verbinden.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

infrastructuur

zie begrippen L.6.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip09.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.