Zoek op

institueren

procesrecht: instellen. Bijv. van een rechtsvordering. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/institueren

INSTITUEREN

1) Instellen 2) Oprichten 3) Stichten
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INSTITUEREN/1

Institueren

Let op: Spelling (deels) uit 1864: ow. [gelijkvloeiend] (ik institueerde, heb geïnstitueerd), instellen, stichten, oprigten.
*...TUTEUR m. (-s), insteller; leermeester, onderwijzer, schoolhouder.
*...TUTIE, v. (...ën), staats-, burgerlijke instelling.
*...TRICE, v. (-s), onderwijzeres, schoolhouderes.
*...TUUT, o. (...uten)...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0012.htm

Instituëren

Let op: Spelling van 1858 instellen, stichten; onderrigten. Instituteur, Fr., een stichter, insteller; hoofd van een instituut, leermeester, onderwijzer. Institutrice, stichtster; onderwijzeres, leermeesteres. Instituut, inrigting; instelling; opvoedingsgesticht, kostschool. Institutie, institutio, Lat....
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

institueren

instellen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/institueren
Geen exacte overeenkomst gevonden.