Zoek op

Ionenbron

Een ionenbron is een elektro-magnetisch apparaat dat elektrisch neutrale atomen of moleculen kan voorzien van elektrische lading door ionisatie (waardoor deze een positieve polariteit krijgen) of door het toevoegen van elektronen (waardoor deze een negatieve polariteit krijgen). Aldus geproduceerde ionen kunnen worden gebruikt voor ionenimplantati...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ionenbron
Geen exacte overeenkomst gevonden.