Zoek op

Ionenuitwisselingschromatografie

Ionenuitwisselingschromatografie (IC) is een chromatografische methode ontwikkeld midden jaren zeventig van de 20ste eeuw. Nadat was aangetoond dat anion- en kationmengsels geanalyseerd kunnen worden door middel van HPLC, werd een manier ontwikkeld om stoffen te scheiden en analyseren op basis van hun ionaire eigenschappen. De mobiele fase (mp) be...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ionenuitwisselingschromatografie
Geen exacte overeenkomst gevonden.