Zoek op

Jeugdbeleid

Jeugdbeleid is beleid dat gericht is op de jeugd. Diverse overheden (Europa, rijk, provincie en gemeenten) houden zich bezig met jeugdbeleid. Zaken die in jeugbeleid vervat zijn betreffen bijvoorbeeld: In Vlaanderen omschrijft het decreet met betrekking tot lokaal jeugdbeleid, jeugd tot de leeftijd van 25 jaar. Een aantal bepalingen die tot andere...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeugdbeleid

Jeugdbeleid

[Maatschappijleer] alle overheidsmaatregelen om de jeugdcriminaliteit terug te dringen.
Gevonden op https://quizlet.com/120405494/maatschappijleer-deeltoets-2-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.