Zoek op

KAAI

1) Aanlegplaats 2) Aanlegplaats voor schepen 3) Aanlegwal 4) Deel van een haven 5) Gemetselde oeverkant 6) Gier 7) Ka 8) Kaan 9) Kade 10) Keermuur 11) Losplaats 12) Losplaats van schepen 13) Oever 14) Oeverdam 15) Pruimpje tabak 16) Pruimtabak 17) Pruimtabak (volkstaal) 18) Wal 19) Walkant 20) Waterkant 21) Werf
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KAAI/1

Kaai

havendam.
Gevonden op http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/

Kaai

Zeeuws- Zuidhollandse benaming voor kade. Oorspronkelijke betekenis: "Gemetselde oeverkant. De kaaijen dienen om in steden, die door wateren doorsneden zijn, ruimte te winnen of bij landingsplaatsen onmiddelijk aan den oever eene grootere waterdiepte te verkrijgen, dan anders het geval zoude zi...
Gevonden op http://vaartips.nl/tipk.htm#kaai

Kaai

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-jen, B. -en), gemetselde weg langs het water, havendam.
~BOEF, m. (...ven),
~ DRAGER, m. (-s),
~LOOPER, m. (-s), havenwerker.
~DIJK, m. (-en), kadijk.
~DRAAIJEN, zie KADRAAIJEN.
~GELD, o. (-en), liggeld (voor vaartuigen).
~JEN, (B.
~EN), [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend]...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

Kaai

Uit `De lagere vaktalen: Taal van kuipers, klompenmakers en kurkensnijders` 1914 iedere blokmaker moet over eene plaats beschikken, waar hij zijne gekochte en gevelde boomen zal op een leggen, om ze volgens dat hij ze noodig heeft te gebruiken. Zulke plaats heet de kaai.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Kaai

Let op: Spelling van 1858 ka, kade, muurwerk langs een water, aan eene haven enz., voor het laden en lossen der schepen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

kaai

(kade, kaai, ka) 1> nagenoeg vertikale, meestal stenen, wand langs het vaarwater van aanzienlijke lengte, voorzien van een aansluitende bestrating. 2> lage smalle dijk
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=k

Kaai

Kade.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

kaai

Vlaams voor het Nederlandse woord ` kade`
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11289

kaai

gier van een schip (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/kaai3
Geen exacte overeenkomst gevonden.