Zoek op

kengetallen

financiële zaken: Bij de financiële analyse wordt gebruik gemaakt van bedrijfseconomische kengetallen zoals de liquiditeit, ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=kengetallen

kengetallen

Getal dat een groep andere grootheden aanduidt. Er is door de HAN een lijst van definities van kengetallen opgezet, na raadpleging van de HBO-raad en de NVAO, op grond waarvan de Service Unit Studentzaken jaarlijks overzichtstabellen opstelt (inschrijving, rendement). Deze tabellen zijn van belang voor het verbeteren van de kwaliteit van opleidinge...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10192

Kengetallen

Cijfermatige grootheden die op een samenvattende manier relevante informatie aanbrengen over een beleid en relevant geacht worden voor en beleid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10652

Kengetallen

(2) Verhoudingsgetallen waarmee de financile situatie in een bedrijf kan worden beschreven en beoordeeld. Sommige kengetallen, zoals de liquiditeit en de solvabiliteit zijn onbenoemde grootheden, d.w.z. ze hebben geen eenheid, omdat teller en noemer van de breuk dezelfde eenheid hebben. Andere kengetallen, zoals de rentabiliteit en de omloopsnelhei...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Kengetallen

Een kengetal drukt een karakteristiek van een verdeling uit in een getal. Voorbeelden van kengetallen zijn centrum- en spreidingsmaten.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.