Zoek op

kettingreactie

de kettingreactie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['kɛtɪŋrejɑksi] Verbuigingen:   kettingreactie|s (meerv.) proces waarbij de ene gebeurtenis de volgende in gang zet waardoor uiteindelijk iets kleins grote gevolgen heeft Voorbeeld:   `Het faillissement v...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kettingreactie

kettingreactie

In de natuurkunde en scheikunde een zichzelf instandhoudende reeks van reacties. In een kernreactor bijvoorbeeld leidt de botsing van een neutron met een uraniumkern tot een splijting van die kern, waarbij twee of drie nieuwe neutronen ontstaan en veel energie vrijkomt. Deze neutronen leiden tot verdere kernsplijtingen en weer nieuwe neutronen, enz...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

KETTINGREACTIE

1) Aaneenschakeling van reacties 2) Reeks opeenvolgende gebeurtenissen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KETTINGREACTIE/1

Kettingreactie

Een kettingreactie is een serie overeenkomstige gebeurtenissen waarin iedere gebeurtenis door een vorige wordt uitgelokt. Een eenvoudig voorbeeld is het omvallen van een rij strategisch geplaatste dominostenen als de eerste een zetje krijgt. ==Zie ook== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kettingreactie

Kettingreactie

Opeenvolging van kernsplijtingen tijdens dewelke de vrijgekomen neutronen nieuwe splijtingen veroorzaken, die op hun beurt nieuwe neutronen voortbrengen die weer nieuwe splijtingen veroorzaken enzovoorts.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10415

Kettingreactie

Proces waarbij de ontstane stoffen de reactie verder laten ontwikkelen. Treedt o.a. op bij kernsplijting waarbij vrijkomende neutronen andere kernsplijtingen veroorzaken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10571

Kettingreactie

Reactie die zichzelf voortzet. De neutronen die ontstaan bij een kernsplijting (bij splijting van U-235 gemiddeld 2,46) kunnen op hun beurt weer door andere splijtbare kernen geabsorbeerd worden, splijtingen teweeg brengen en verdere neutronen vrijmaken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691

Kettingreactie

De manier waarop in kerncentrales en atoombommen energie wordt opgewekt. De reactie wordt op gang gebracht door neutronen op een geschikte brandstof af te vuren. Bij hierop volgende reacties worden nog meer neutronen geproduceerd. Het proces herhaalt zich hierdoor vanzelf waardoor enorme hoeveelheden energie vrij kunnen komen.
Gevonden op http://www.energiewereld.nl/woordenlijst/
Geen exacte overeenkomst gevonden.