Zoek op

klei

Verweringsmateriaal kleiner dan 0,002 mm, er is zeeklei en rivierklei. Klei wordt zwaar genoemd als het moeilijk te bewerken is.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/demografie-en-geografie-nl/klei

klei

de klei zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [klɛi] zware en compacte grond Voorbeelden:   `Je krijgt bijna geen schep in die klei.`, `op school een poppetje van klei maken`uit de klei getrokken  (van het platteland afkomstig en zonder nette manieren) © Kern...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/klei

KLEI

1) Aarde 2) Aardsoort 3) Afzettingsgesteente 4) Boetseermateriaal 5) Boetseermiddel 6) Grondsoort 7) Keramiekmateriaal 8) Leem 9) Materiaal voor beeldhouwwerk 10) Plaats in de Benelux 11) Plaats in groningen 12) Plaats in Nederland 13) Pottenbakkersaarde 14) Rivierafzetting 15) Sedimentair gesteente 16) Slemp 17) Speelgoed 18) Taaie grondsoort 19) ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KLEI/1

klei

• [geologie] een klastisch sedimentair gesteente, dat voor meer dan 25% bestaat uit lutum: gronddeeltjes kleiner dan 2 µm. • [mineraal] een verzamelnaam voor een aantal silicaten met een gelaagde structuur
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/klei

Klei

Door chemische verwering ontstane minerale deeltjes , met een korrelgrootte kleiner dan 0,002 mm
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

klei

Een grijs- tot geelachtige, sterk samenhangende, enigszins klevende, vruchtbare grondsoort, ontstaan door afzetting van verweringsprodukten door rivieren, in hoofdzaak bestaande uit aluminiumsilicaat gemengd met plantaardige en dierlijke stoffen.
Gevonden op http://www.belgoprocess.be/

klei

gronddeeltjes kleiner dan 2-1000 mm
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Klei

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] vette aarde, soort leem; [figuurlijk] in de - rijden of zillen, zich in gevaar begeven, in gevaar zijn.
~AARDE, v. [geen meervoud]
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

Klei

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Klei``] De klei bestaat uit aluinaarde en kiezelaarde. Zij dient tot het maken van vormen voor het gieten van bronzen vuurmonden, verder tot het maken van waterdigte dammen, drooge metselwerken, enz. Ook kan men er steenen, pannen en tegels van bakken
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0012.htm

klei

Door chemische verwering ontstane minerale deeltjes , met een korrelgrootte kleiner dan 0,002 mm.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

klei

Verweringsmateriaal, minerale deeltjes door chemische verwering ontstaan, met een korrelgrootte kleiner dan 0,002 mm. Heeft als eigenschappen o.a. een groot opnamevermogen van water en de adsorptie van voedingsstoffen voor planten.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

klei

Klei bestaat uit fijne platte gesteentefragmenten en mineraaldeeltjes met een korrelgrootte kleiner dan 0,002 mm (< 2 micrometer). We onderscheiden zeeklei en rivierklei naar de plaats van ontstaan, het is daarmee een afzettingsmateriaal. Door de fijne, platte deeltjes (plaatjes) is klei een goede afsluiter van water en wordt als zodanig `gebruikt`...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

klei

(zie korrelgrootte), korrelvormige deeltjes kleiner dan 2 micron
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

klei

Verweringsmateriaal, minerale deeltjes door chemische verwering ontstaan, met een korrelgrootte kleiner dan 0,002 mm. Heeft als eigenschappen onder andere een groot opnamevermogen van water en de adsorptie van voedingsstoffen voor planten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Klei

Verweringsmateriaal, minerale deeltjes door chemische verwering ontstaan, met een korrelgrootte kleiner dan 0,002 mm, heeft als eigenschappen o.a. een groot opnamevermogen van water en de adsorptie van voedingsstoffen voor planten. Al naar gelang de korrelgrootte worden zand- en klei als volgt ingedeeld:
grind: > 2000 mu;
grof zand: 200 – 2...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

Klei

Zacht of licht gehard gesteente dat hoofdzakelijk bestaat uit zeer kleine deeltjes (kleiner dan 2 micron) van aluminium-silicaten. Klei bezit het vermogen om de verplaatsing van radionucleïden te vertragen en is zeer weinig waterdoorlatend. Bovendien is klei een gesteente dat min of meer plastisch is met een bijzonder helend vermogen: ope...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10415

klei

1 - zware, rijke bodemsoort. Ontstaan uit bezinkend slib. Geeft veelal rijkere en vollere wijnen, soepel door lager zuurgehalte. Houdt het regenwater lang vast, in tegenstelling tot kiezel, krijt en zand. Zie bodem. Zie ook: bentoniet ES: barro. FR: vertisol sur limons argileux = vochtige, zwarte kleibodem op kleiachtig leem. DE: Ton 2 - wijnschrij...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10519

Klei

Grondsoort met meer dan 40% slib. Ze ontstaat bij verwering of door de selecterende activiteit van stromend water, dat meestal slechts materiaal van een bepaalde grootte transporteert en bij het verminderen van zijn transporterend vermogen de gronddeeltjes verder meeneemt naarmate ze fijner zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10642

klei

Def.: natuurlijk door of in water afgezet materiaal dat is ontstaan door verwering van gesteenten, behorende tot de fijnste groep afzettingsgesteenten - Toelichting: volgens de NEN 5104 bestaat het voor 25-100% uit lutumfractie en voor 0-70% uit siltfractie. De zandfractie zal in de praktijk 0-50% bedragen. Klei heeft plastisch-cohesi...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Klei

Eén van de hoofdbestanddelen van grond, bestaande uit zeer fijne deeltjes van minerale oorsprong die opzwellen en plakkerig worden als ze water opnemen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10941

klei

zeer fijne, vochthoudende grondsoort (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/klei

klei

vette, vruchtbare grondsoort vb: deze aardappels groeien het best op kleigrond
boetseerklei [klei om mee te boetseren]
hij is uit de klei getrokken [zonder manieren, boers]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=klei

klei

[Aardrijkskunde] grondsoort waarbij de korrels kleiner zijn dan 0,002 mm
Gevonden op https://quizlet.com/125763593/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.