Zoek op

lijdelijk

lijdelijk bijv.naamw. zonder verzet ongemak verdragend    Voorbeeld: `Hij moest lijdelijk verzet toepassen. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'lijdelijk' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 10...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/lijdelijk

lijdelijk

•zonder verzet ongemak verdragend.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/lijdelijk

Lijdelijk

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] (-er, -st), duldbaar, dragelijk; [figuurlijk] zich niet verzettende tegen (iets).
~HEID, v. dragelijkheid; berusting in iets.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0015.htm

Lijdelijk

In het civiele recht is 'de rechter lijdelijk'. Dat betekent dat hij alleen beslist op de geschilpunten die de partijen zelf naar voren brengen en een afwachtende houding aanneemt. In het strafproces en het bestuursproces is de rechter daarentegen leidend. Hij onderzoekt de zaak die aan hem wordt voorgelegd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Lijdelijk

De rechter is lijdelijk wanneer hij in een civiele procedure een afwachtende houding aanneemt en niet actief op zoek gaat naar de feiten en omstandigheden (de materiële waarheid). De rechter baseert zijn uitspraak op de geschilpunten die de partijen naar voren brengen. Voor de partijen in een civiele procedure is het van groot belang dat zij al hu...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Lijdelijk

Lijdelijk

In het civiele recht is `de rechter lijdelijk`. Dat betekent dat hij alleen beslist op de geschilpunten die de partijen zelf naar voren brengen en een afwachtende houding aanneemt. In het strafproces en het bestuursproces is de rechter daarentegen leidend. Hij ...
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.