Zoek op

lijden

I het lijden zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈlɛidə(n)] toestand dat je pijn en ellende hebt Voorbeeld:   `uit je lijden verlost worden door de dood` II lijden werkw.Uitspraak:   [ˈlɛidə(n)] Verbuigingen:   leed (verl.tijd enkelv.) Verbuiginge...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/lijden

Lijden

Lijden is het ondergaan van smart en ellende. Onderscheid kan worden gemaakt tussen lichamelijk en geestelijk lijden. Het lijden kan sterk variëren in intensiteit en tijdsduur en is een herkenbare ervaring voor vele mensen. Bij lichamelijk lijden kan sprake zijn van wonden, breuken en andere kwalen in het lichaam. Lichamelijke gezondheidszorg pro...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijden

lijden

•ondergaan van smart en ellende.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/lijden

lijden

[Vergeten woorden] (st. leed, heeft-is geleden) 1) gaan, trekken, reizen
2) weggaan, vertrekken
3) voorbijgaan, verstrijken: tien jaar geleden [= lijden ‘ondergaan, verdragen’, in overlijden, verlijden, ~ leiden ‘doen gaan’, lede ‘watergang’]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

lijden

verduren, ondergaan
Jaar van herkomst: 1265-1270 (CG Lut.K )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

lijden

verdragen, als last moeten dulden (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/lijden

lijden

iets ergs voelen vb: hij lijdt veel pijn
de lijdende vorm [zin die uitdrukt dat het onderwerp iets ondergaat]
lijdend voorwerp [deel van de zin die aangeeft wie de handeling van het werkwoord ondergaat]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=lijden
Geen exacte overeenkomst gevonden.