Zoek op

Likertschaal

De Likertschaal is een doorgaans schriftelijke methode om moeilijk te kwantificeren gegevens toch te kunnen ondervragen en te kunnen behandelen op ordinaal meetniveau. De schaal is vernoemd naar Rensis Likert, die de schaal voor het eerst in 1932 gebruikte. Het gebruik van Likertschalen is vooral in de psychologie en sociale wetenschappen nog stee...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Likertschaal

Likertschaal

(2) Ordinale vijfpuntsschaal met als posities: 1) volledig mee eens;
2) mee eens;
3) geen mening;
4) oneens;
5) volledig oneens. Op de schaal moet het oordeel ten aanzien van verscheidene beweringen worden aangegeven. De totaalscore geeft een indicatie van de attitude ten opzichte van een bepaalde zaak. Zie ook `Schaal`, `Schaaltechniek...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.