Zoek op

migratie

verhuizing
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Migratie

Een vorm van mobiliteit tussen twee geografische eenheden, resulterend in een verandering van woongemeente of van woonland.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=2335

Migratie

Let op: Spelling van 1858 verhuizing, uittrekking
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

migratie

Het zich verplaatsen van personen over een grens met het doel zich in een nieuwe vaste woonplaats te vestigen. Vormen zijn: 1. Buitenlandse migratie. Hierbij komen de mensen uit of gaan de mensen naar het buitenland. 2. Binnenlandse migratie. Hierbij worden door de mensen de grenzen van een regio, een departement of commune overschreden.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

migratie

Verplaatsing van personen over een bepaalde grens met het doel zich in een nieuwe vaste woonplaats te vestigen. De 2 belangrijkste vormen van migratie zijn de binnenlandse migratie en de buitenlandse migratie.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

migratie

Vorm van verhuizen waarbij een bestuurlijke grens wordt overschreden.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

Migratie

Migratie is alles wat te maken heeft met het verhuizen van mensen. Dit kan zijn binnen het eigen land (migratie) naar het buitenland toe (emigratie) of een land in (immigratie).
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

migratie

Het zich verplaatsen van personen over een grens met het doel zich in een nieuwe vaste woonplaats te vestigen. Vormen zijn: 1. Buitenlandse migratie. Hierbij komen de mensen uit of gaan de mensen naar het buitenland. 2. Binnenlandse migratie. Hierbij worden door de mensen de grenzen van een regio, een departement of commune overschreden.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_frankr.htm

migratie

Dit is de verzamelnaam voor alle verhuizingen van personen of groepen over een gemeentegrens voor een langere periode. (veelal drie maanden of langer)
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_ro.htm

migratie

Vorm van verhuizen waarbij een bestuurlijke grens wordt overschreden.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_su.htm

Migratie

Letterlijk: verhuizen. Emigratie is naar een land toe, immigratie is een land in. Interne migratie betreft het verhuizen binnen een land.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_turkij.htm

migratie

1. Verplaatsing die gekenmerkt is door gerichtheid en periodiek vertrek en terugkomst, bijvoorbeeld de trek van vogels.
2. Immigratie en emigratie samen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Migratie

Implementatie van een nieuwe softwareversie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10441

migratie

Het verhuizen van één land, streek of plaats naar een andere.
Categorie: Functionele activiteiten > functies naar algemene context.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Migratie

In Nederland wonen meer dan zestien miljoen mensen. De meeste mensen die in Nederland wonen, zijn tevreden met hun huis en de buurt waarin ze wonen. Toch zijn er Nederlanders die weg willen uit hun woonhuis. Ze willen verhuizen. Naar een huis in de buurt. Naar een andere plaats in Nederland. Of zelfs naar het buitenland. Mensen die van plan zijn vo...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Migratie

Regelmatige trek van vissen en overige dieren van de ene naar een andere plaats
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10924

Migratie

Implementatie van een nieuwe softwareversie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11075

migratie

verhuizing van bevolkingsgroepen naar een andere streek vb: na de oorlog was er veel migratie van het platteland naar de stad
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=migratie

migratie

, het veranderen van woonplaats. [emigratie, vertrek uit een land of gebied; immigratie, vestiging vanuit een ander land of gebied]. De migratie wordt in Nederland sinds het midden van de 19e eeuw geregistreerd in de bevolkingsregisters. Hiervoor waren er de lidmatenregisters van de protestantse kerken, burgerboeken of akten van indemniteit (schade...
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encym.htm

Migratie

Handeling waarbij archiefbescheiden worden overgezet van het ene systeem naar het andere, met behoud van hun authenticiteit, integriteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Migratie

Het overzetten van digitale documenten naar een ander digitaal informatiesysteem met behulp van speciale computerprogrammatuur onder behoud van authenticiteit .
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Migratie

Het overzetten van gegevens naar een ander platform.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Migratie

Overzetting van gegevens en toepassingsprogrammatuur naar een ander platform.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Migratie

Proces waarbij archiefdocumenten worden overgezet van het ene systeem naar het andere, met behoud van hun authenticiteit, integriteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.