Zoek op

muiterij

strafrecht: verzet tegen een meerdere gepleegd door twee of meer verenigde personen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=muiterij

muiterij

strafrecht: verzet tegen een meerdere (insubordinatie) gepleegd door twee of meer verenigde personen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/muiterij

muiterij

muiterij zelfst.naamw. militair scheepvaart oproer (vooral in het leger en op schepen) Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'muiterij' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met muiterij...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/muiterij

Muiterij

Een muiterij is een opstand van soldaten of van schepelingen. Vooral aan boord van zeilschepen in de 16e en 17e eeuw kwam muiterij regelmatig voor. Het uitblijven van betaling was voor huurlingen in deze tijd vaak een reden om aan het muiten te slaan. Muitende regimenten trokken vervolgens plunderend door het land. De beroemdste gevallen zijn waar...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Muiterij

muiterij

gewapend verzet van militairen tegen hun meerderen
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Muiterij

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Muiterij``] Zie Misdrijf
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0014.htm

muiterij

oproer
Jaar van herkomst: 1350 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Muiterij

In het ergste geval: gemeenschappelijk gewapend verzet van ondergeschikten aan boord van een schip. Volgens het Wetboek van Strafrecht: insubordinatie gepleegd door twee of meer verenigde personen. Zie ook Verplichtingen van de bemanning.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

Muiterij

Delict dat bestaat uit het plegen van insubordinatie door twee of meer zeelieden gezamenlijk
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

muiterij

Def.: volgens het Wetboek van Strafrecht: insubordinatie gepleegd door twee of meer verenigde personen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

muiterij

oproer (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/muiterij

Muiterij

Opstand van soldaten of schepelingen tegen het gezag.
Gevonden op http://www.go2war2.nl/nld_begrip.asp

Muiterij

Een op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag gedeponeerd molestbegrip: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van een gewapende macht, die gericht is tegen het gezag waaronder zij zijn gesteld. Zie ook `Molest`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Muiterij

[Geschiedenis] rebellie onder soldaten.
Gevonden op https://quizlet.com/69618120/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.