Zoek op

Marketingconcept

(1) Het beginsel dat de behoeften van de consument uitgangspunt zijn voor alle ondernemingsbeslissingen. Consequentie is dat de marketingfunctie in de onderneming de primaire functie is waarop alle andere functies in de onderneming (productie, inkoop) moeten zijn afgestemd. Zie ook `Productconcept`, `Productieconcept`, `Societal-marketingconcept`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Marketingconcept

(2) Marktorintatie. Is een beleidsingesteldheid (manier van denken) die inhoudt dat de belangrijkste taak van de onderneming is: 1) de verlangens en de behoeften van de doelmarkten vast te stellen, en
2) de onderneming zodanig aan te passen dat ze de behoeftebevrediging beter en efficinter kan voldoen dan de concurrenten. Met andere woorden: uit...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.