Zoek op

moskee

de moskee zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [mɔsˈke] Verbuigingen:   moskee|ën (meerv.) moslimkerk © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'moskee' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/moskee

moskee

Een moskee is de Gebedsruimte van moslims, in het Arabisch de plaats `waar men zich neerbuigt`. In een moskee staat een waterbekken voor de rituele wassing, een nis om de richting naar Mekka aan te geven en een kansel voor de vrijdagse prediking. Zie voor de belangrijkste moskeeën in het Midden-Oosten het Hoofdstuk Gebouwd erfgoed.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/islam/moskee

MOSKEE

1) Bedehuis 2) Bedeplaats 3) Bidhuis 4) Bidplaats 5) Gebedshuis 6) Godshuis 7) Heiligdom 8) Internationale kerk 9) Islambedehuis 10) Islamitisch bedehuis 11) Islamitisch gebedenhuis 12) Kerk 13) Kerkgebouw 14) Kerkgebouw voor allochtonen 15) Kerkgebouw voor moslims 16) Marokkaans bedehuis 17) Mesigit 18) Missigit 19) Mohammedaans bedehuis 20) Moham...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MOSKEE/1

Moskee

Een moskee (Arabisch: مسجد, masdjid vaak ook gespeld als masjid) is een gebedshuis binnen de islam. Het huis van Mohammed in Medina wordt als eerste moskee beschouwd. In een moskee vinden religieuze bijeenkomsten plaats. Omdat het gebed centraal staat kunnen moskeeën sober van opzet zijn, maar vaak zijn het zeer indrukwekkende gebouwen met ze...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Moskee

moskee

•gebedshuis van moslims. (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/moskee

Moskee

Gebedshuis van de moslims.
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

Moskee

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), tempel, bedehuis (der Mahomedanen).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

moskee

islamitisch bedehuis
Jaar van herkomst: 1542 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Moskee

Let op: Spelling van 1858 Turksche tempel of bedehuis
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Moskee

Een islamitisch gebedshuis, bestemd voor het vijfmaal daags verrichten van het verplichte gebed en voor de iedere vrijdag te houden godsdienstige bijeenkomsten.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_turkij.htm

Moskee

Ook djami, djeema, cami
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10076

Moskee

Een moskee (Turks: cami (spreek uit dzjámi); Arabisch: مسجد, masdjid vaak ook gespeld als masjid) is een gebedshuis binnen de islam. Het huis van Mohammed in Medina wordt als eerste moskee beschouwd.
Omdat het gebed centraal staat, kunnen moskeeën sober van opzet zijn, maar vaak zijn het zeer indrukwekkende gebouwen met...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10248

moskee

gebouw waar moslims samenkomen om te bidden en te praten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

moskee

islamitisch gebedshuis (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/moskee

Moskee

Gebedshuis waar Moslims bij elkaar komen voor de gezamelijke gebedsdienst. Daarnaast, in Nederland, een plek waar ook andere sociale functies vervuld worden, zoals uitleg over de Islam aan kinderen, buurtfeesten en dergelijke. Ook wel genoemd `Bait Allah` of `Masdjid`.
Gevonden op http://www.katinkahesselink.net/islamnl/terminologie.html

moskee

kerk van mohammedanen vb: we gaan naar de moskee om te bidden
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=moskee

moskee

[Levensbeschouwing] gebedshuis moslims
Gevonden op https://quizlet.com/103057878/toets-thuis-tumult-hoofdstuk-1-flash-cards/

Moskee

[Geschiedenis] Een gebouw waar moslims komen om te bidden
Gevonden op https://quizlet.com/123019324/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.