Zoek op

notaris

notarieel recht: rechtsgeleerd, openbaar ambtenaar die bevoegd is om authentieke akten op te verlijden, te bewaren en er ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=notaris

notaris

notarieel recht: rechtsgeleerd, openbaar ambtenaar die bevoegd is om authentieke akten op te verlijden, te bewaren en er ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/notaris

notaris

de notaris zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [noˈtarɪs] Verbuigingen:   notaris|sen (meerv.) beroep van iemand die belangrijke zaken opschrijft, zoals een erfenis of de koop van een huis Voorbeeld:   `notariskantoor` © Kernerman Dictionaries. SpellingCo...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/notaris

notaris

Een functionaris die bevoegd is tot het opmaken van authentieke akten zoals testamenten en documenten voor de oprichting van naamloze en besloten vennootschappen. In de Wet op het notarisambt wordt de benoeming van notarissen (bij Koninklijk Besluit en de organisatie van het notariaat (inclusief de tuchtrechtspraak) geregeld. Zij verrichten ook and...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/notaris

NOTARIS

1) Ambtenaar 2) Beheerder van nalatenschappen 3) Beroep 4) Juridisch deskundige 5) Openbaar ambt 6) Openbaar ambtenaar 7) Openbaar beroep 8) Openbare ambtenaar 9) Romeinse snelschrijver 10) Vertrouwensberoep
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NOTARIS/1

Notaris

Een notaris is een persoon die bevoegd is om authentieke akten op te maken (`te verlijden`) in de gevallen waarin ==Nederland== Notarissen zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en staan onder tuchtrechtelijk toezicht van de Kamer van Toezicht en onder financieel toezicht van het Bureau Financieel Toezicht. ===Werkterreinen ==.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Notaris

Notaris

De Notaris wordt doorgaans gekozen door de kopende partij. Deze betaalt immers de kosten koper. Direct nadat u het eens bent geworden over de koopprijs, de datum, de overdracht en eventuele andere voorwaarden laat u het koopcontract opstellen door de notaris. Na ondertekening gaat de bedenktijd in. Het is gebruikelijk dat de koper en de verkoper sa...
Gevonden op http://www.bedrijfspand.com/vastgoed-begrip/

Notaris

De Notaris wordt doorgaans gekozen door de kopende partij. Deze betaalt immers de kosten koper. Direct nadat u het eens bent geworden over de koopprijs, de datum, de overdracht en eventuele andere voorwaarden laat u het koopcontract opstellen door de notaris. Na ondertekening gaat de bedenktijd in. Het is gebruikelijk dat de koper en de verkoper sa...
Gevonden op http://www.bedrijfspand.com/vastgoed-begrip/notaris/

notaris

openbaar ambtenaar
Jaar van herkomst: 1290 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Notaris

Let op: Spelling van 1858 notarius, Lat., een open-baar ambtenaar, na voorafgegaan onderzoek naar zijne bekwaamheid, door de hooge overheid aangesteld en beëedigd, om in geschrift te brengen, naar den vorm, bij de wetten en ordonnantiën voorgeschreven, alle acten, overeenkomsten en uiterste willen, di...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

notaris

openbaar ambtenaar (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/notaris

Notaris

Openbaar ambtenaar die bevoegd is akten op te maken, daarvan de dagtekening te verzekeren, de akte te bewaren en daarvan afschriften en uittreksels uit te geven.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/notaris

notaris

iemand die afspraken tussen mensen wettelijk vastlegt vb: voor het kopen van een huis moet je naar de notaris
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=notaris

notaris

• [beroep] jurist die bevoegd is om authentieke documenten op te maken, te bewaren en uit te geven.
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/notaris

Notaris

Een notaris is een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde officiële stukken (akten), zoals hypotheken en testamenten, op te maken. Een dergelijk stuk gemaakt door de notaris noemen we een authentieke akte. De notaris wordt benoemd door de koning. Alle notarissen in Nederland zijn lid van de Koninklijke ...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/notaris/

Notaris

Een notaris is een openbaar onbezoldigd ambtenaar. Een notaris is bevoegd om notarile akten op te maken, daarvan de dagtekening te verzekeren, de akten te bewaren en daarvan afschriften en uitreksels af te geven.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Notaris

Een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde officiële stukken (akten), zoals hypotheken en testamenten, op te maken. Elke hypotheek die in Nederland wordt verstrekt moet passeren via de notaris. Hoewel het vaak op hetzelfde moment gebeurt is het een aparte handeling, naast het passeren van het eigend...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Notaris

Een notaris is een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde officiële stukken (akten), zoals hypotheken en testamenten, op te maken. Elke hypotheek die in Nederland wordt verstrekt moet passeren via de notaris. Hoewel het vaak op hetzelfde moment gebeurt is het een aparte handeling, naast het passeren...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Notaris

Rechtsgeleerd persoon die van overheidswege bevoegd is tot het maken van een authentieke akte. De notaris wordt bij Koninklijk Besluit benoemd.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Notaris

Notaris, een notaris is een openbaar ambtenaar, bevoegd om akten te verlijden zoals een echtscheidingsconvenant.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10788

Notaris

Openbaar ambtenaar, door de Koningin benoemd, bevoegd tot het opmaken van authentieke akten ten verzoeke van de partijen, voorzover niet andere ambtenaren bij uitsluiting zijn aangewezen. Ook verricht de notaris handelingen als het leiden van openbare veilingen, het verrichten van trekking bij loterijen en het legaliseren van stukken.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Notaris

Openbaar functionaris, belast met het verlijden van authentieke akten en de uitvoering van andere hem door de wet opgedragen taken.
In Drenthe werd het notariaat ingevoerd in 1811. Bij gebrek aan geschikte kandidaten fungeerden de eerste jaren de griffiers van de vredegerechten nog als notaris. Het aantal standplaatsen, de omvang van het ressor...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Notaris

Notaris

Een notaris is een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde officiële stukken (akten), zoals hypotheken en testamenten, op te maken. Een dergelijk stuk gemaakt door de notaris noemen we een authentieke akte. De notarissen worden benoemd door de koning. Alle notarissen in Nederland zijn lid van de Koninkli...
Gevonden op https://www.overeenkomsten.nl/uitleg/notaris/
Geen exacte overeenkomst gevonden.