Zoek op

onderpand

algemeen, financiële zaken: 1. Zaak of vordering die tot zekerheid strekt en aan de schuldeiser in pand wordt gegeven, zodat ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=onderpand

onderpand

pand- en hypotheekrecht: de zaak of vordering die tot zekerheid strekt aan de schuldeiser in pand wordt gegeven, zodat een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=onderpand

onderpand

effectenrecht: minimum waarborgsom die betaald wordt, voordat termijncontracten bij een broker worden afgesloten. Bijv. iemand ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/onderpand

onderpand

pand- en hypotheekrecht: een zaak of vordering die tot zekerheid strekt en aan een schuldeiser in pand wordt gegeven, zodat ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/onderpand

onderpand

het onderpand zelfst.naamw.Uitspraak:   ['ɔndərpɑnt] Verbuigingen:   onderpand|en (meerv.) iets dat je (tijdelijk) geeft aan iemand die iets aan jou uitleent als zekerheid dat hij het terugkrijgt Voorbeeld:   `Als je geld leent om een huis te kopen, wil d...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/onderpand

Onderpand

Bij de afsluiting van een hypothecaire lening dient het onroerend goed als onderpand. Dit betekent dat de verschaffer van de lening (hypotheeknemer) aanspraak kan maken op het onroerend goed wanneer de huiseigenaar (hypotheekgever) zijn lening niet meer kan betalen. Meer algemeen betekent onderpand dat een bepaald goed dient tot zekerheid voor de b...
Gevonden op https://www.finler.nl/onderpand/

ONDERPAND

1) Borg 2) Borgsom 3) Borgtocht 4) Cautie 5) Garantie 6) Handgeld 7) Hypotheek 8) Kredietpand 9) Pand 10) Securiteit 11) Tot zekerheid dienende zaak 12) Verzet 13) Vuistpand 14) Waarborg 15) Waarborging 16) Waarborgsom 17) Zekerheid 18) Zekerheidsstelling 19) Zekerheidstelling
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ONDERPAND/1

Onderpand

Een onderpand of waarborg is een zekerheid in de vorm van geld, goederen of rechten. Bijvoorbeeld bij een lening is soms sprake van een onderpand: degene die geld leent of aanneemt, geeft een onderpand aan de geldgever. Deze geldgever kan het onderpand opeisen als de lener niet aan zijn verplichtingen voldoet. Het overhandigen van een fysiek onder...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Onderpand

Onderpand

Roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening als zekerheid worden gegeven. ( > sparen en lenen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/onderpand.htm

Onderpand

De in eigendom toebehorende onroerende zaak (woning) welke kan dienen als onderpand ten behoeve van een hypothecaire geldlening.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10154

Onderpand

Een onderpand is een goed dat in handen valt van de ander, aan wie iets is toegezegd, bij niet nakoming van de toezegging.
Zo is het huis een onderpand bij een hypothecaire lening.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Onderpand

Bij een hypothecaire lening dient de onroerende zaak als onderpand. De eigenaar van het onderpand, bijvoorbeeld een huiseigenaar, is de hypotheekgever. De geldverschaffende instelling is de persoon die het onderpand aanvaardt, de hypotheeknemer dus.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Onderpand

Alle vormen van zekerheid (woning, effectenportefeuille, levensverzekering) die de geldnemer aan de geldverstrekker verschaft tot zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Onderpand

Onderliggende zekerheid bij een lening. Bij afsluiten van een hypotheek is in de meeste gevallen het huis het onderpand. Mocht degene die het geld leent dit niet meer kunnen betalen, kan het onderpand verkocht worden om de schuld in te lossen. Ook wel dekking genoemd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Onderpand

iets dat tot zekerheid moet dienen van een bankkrediet. Aandelen kunnen in onderpand worden genomen voor een effectenkrediet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Onderpand

Bij een hypothecaire leningen dient de onroerende zaak als onderpand. De eigenaar van het onderpand, bijvoorbeeld een huiseigenaar, is de hypotheekgever. De geldverschaffende instelling is degene die het onderpand aanvaardt, de hypotheeknemer.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/O

Onderpand

Een onderpand is een object dat iemand die iets leent of huurt achterlaat bij de eigenaar om zo te waarborgen dat het geleende goed terugkomt. Ook een woning of een ander onroerend goed kan als onderpand beschouwd worden in het geval van een hypotheek. Op deze manier heeft de eigenaar van het geld een garantie dat hij zijn geld terug krijgt en kan ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

onderpand

[Maatschappijleer] een eigendom, bijv. het huis of gebouw dat verkocht wordt als de lener de rente en aflossing niet betaalt.
Gevonden op https://quizlet.com/118694042/maatschappijleer-begrippen-flash-cards/

Onderpand

Voor een hypotheek vraagt de hypotheekverstrekker een onderpand. Dit onderpand is bijna altijd de woning die u koopt. U geeft de hypotheekverstrekker het hypotheekrecht op het onderpand.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/hypotheken-abc/o.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.