Zoek op

ontpolderen

Het terugbrengen van een polder of deel ervan, naar de oorspronkelijke situatie, zoals Blauwestad en de Noordwaard van de Biesbosch. Over ontpoldering wordt op dit moment veel gesproken om het waterbergend vermogen van laag Nederland te vergroten en omdat het droog houden van erg laaggelegen polders steeds meer moeite en geld gaat kosten.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/demografie-en-geografie-nl/ontpolderen

Ontpolderen

Ontpolderen is een poldergebied de status van polder ontnemen. Aan de kust kan een polder prijs gegeven worden aan de zee of een zeearm, zodat het gebied weer de invloed ondergaat van de getijden. Men kan zo bijvoorbeeld de komberging van een zeearm vergroten en daarmee de kans op hoge stormvloedstanden, vooral in het stroomopwaarts gelegen gebied...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ontpolderen

Ontpolderen

Een poldergebied weer teruggeven aan de zee - zee-arm waardoor het invloed ondergaat van de getijden. Het kan een manier zijn om de komberging van de zee-arm te vergroten en daarmee de kans op dijkdoorbraken te verkleinen. De polder zal veranderen in een nieuw schorren- en slikkengebied.
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

Ontpolderen

Een poldergebied weer teruggeven aan de zee - zee-arm waardoor het invloed ondergaat van de getijden. Het kan een manier zijn om de komberging van de zee-arm te vergroten en daarmee de kans op dijkdoorbraken te verkleinen. De polder zal veranderen in een nieuw schorren- en slikkengebied.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10642

ontpolderen

Def.: een poldergebied weer teruggeven aan de zee - zeearm waardoor het invloed ondergaat van de getijden. Toelichting: Het kan een manier zijn om de komberging van de zeearm te vergroten en daarmee de kans op dijkdoorbraken te verkleinen. De polder zal veranderen in een nieuw schorren- en slikkengebied.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.