Zoek op

ontzuiling

ontzuiling zelfst.naamw. het wegvallen van naast elkaar bestaande structuren in een samenleving die duidelijk getekend zijn door verschillende levensbeschouwelijke groepen binnen die samenleving Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'ontzuiling' komt voor in de Woordenlijst Nede...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ontzuiling

Ontzuiling

Ontzuiling is het wegvallen van naast elkaar bestaande structuren in een samenleving die duidelijk getekend zijn door verschillende levensbeschouwelijke groepen binnen die samenleving. Het is het tegenovergestelde van verzuiling. Kenmerken van ontzuiling zijn onder meer dat individuen niet langer keuzes maken omdat ze bij een ideologische groep ho...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ontzuiling

ontzuiling

Het afnemen en op veel gebieden zelfs verdwijnen van de invloed van de zuilen in de Nederlandse samenleving. Dit proces zette omstreeks 1965 in; het ging gepaard met een explosieve welvaartsgroei en een proces van secularisatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10337

ontzuiling

[Maatschappijwetenschappen] het loslaten van de band tussen de mens en een levensbeschouwelijke of politieke zuil
Gevonden op https://quizlet.com/12866846/mm-hoofdstuk-4-de-pers-flash-cards/

ontzuiling

[Maatschappijwetenschappen] het loslaten van de band tussen de mens en een levensbeschouwelijke of politieke zuil. Ontzuiling is het tegenovergestelde van verzuiling (opdelen van de samenleving in levensbeschouwelijke of politieke zuilen; katholieke, protestants-christelijke, socialistische of liberale zuil.
Gevonden op https://quizlet.com/12904889/mw-inl-hoofdstuk-2-benaderingswijzen-van-maats
Geen exacte overeenkomst gevonden.